Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
11.02.2020

Nye Veier lanserer digital nyhetstjeneste for E6 Kvål–Melhus

Push-varsling via Messenger, digitale nyhetsbrev og aktiv bruk av sosiale medier skal gjøre det enklere for trafikanter og beboere å holde seg oppdatert i byggefasen. – Vi ønsker å være der trafikantene er og tilby informasjon på plattformene de bruker til daglig, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela.

Bygging av ny E6 mellom Kvål og Melhus påvirker mange og skaper et stort informasjonsbehov hos publikum. Den digitale nyhetstjenesten skal gi folk en trygg og forutsigbar reise. God informasjonsflyt i anleggsfasen reduserer risikoen for ulykker og gjør det enklere for trafikantene å planlegge hverdagen sin. Undersøkelser viser at forutsigbarhet er viktigere for folk enn antall minutter ekstra reisetid.

Den digitale nyhetstjenesten er foreløpig et pilotprosjekt knyttet til byggingen av den 7 km lange strekningen mellom Kvål og Melhus. Planen er at den også skal rulles ut på de øvrige veiprosjektene til Nye Veier i Trøndelag.

Nyskapende varslingstjeneste

Fra prosjektets hjemmeside kan publikum velge å abonnere på push-varsling via Messenger, melde seg på nyhetsbrev, og følge prosjektet på Twitter.

– Vi er spente på hvordan publikum tar imot det nye tilbudet. Vi er først ute i Norge til å benytte Messenger og chatbot-teknologi som informasjonskanal for trafikknyheter, forteller Linn Herredsvela i Nye Veier.

– Ny teknologi og nye medievaner gjør at folk kommuniserer annerledes enn før. Vi ønsker å være der trafikkantene er og tilby informasjon på plattformene de bruker til daglig, sier Herredsvela.

Tett samarbeid med Vegtrafikksentralen

Herredsvela understreker at de etablerte varslingskanalene til Vegtrafikksentralen fortsatt er en viktig kilde til informasjon om akutte trafikkhendelser.

– Vi har et nært samarbeid. Den digitale nyhetstjenesten til Nye Veier skal være et supplement til den lovpålagte trafikkinformasjonen som sendes ut gjennom de etablerte kanalene til Vegtrafikksentralen, sier Herredsvela.

– Med den digitale nyhetstjenesten kan vi oppdatere trafikantene på omlegginging av trafikken og veistengning. Vi kan også informere om hendelser som ikke nødvendigvis påvirker trafikken, men som likevel har stor betydning for nærmiljøet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur