Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer
Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Nye Veier har funnet en ny smart løsning som ikke har vært foreslått tidligere for E6-strekningen Storhove – Øyer. I planforslaget foreslår Nye Veier firefelts motorvei med 110 km/t frem til demningen ved Hunderfossen, mellomlang tunnel forbi Fåberg og flytting av Ensbykrysset til Midtskog. Positive vedtak i kommunene nå, som følger Nye Veiers anbefaling, vil kunne sikre byggestart på Storhove høsten 2020.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 23.august.2019

Dette fremgår av planforslaget som Nye Veier nå har sendt til kommunene Lillehammer og Øyer.

– I planforslaget foreslår vi firefelts motorvei med 110 km/t frem til demningen ved Hunderfossen. Fra demningen og nordover vil vi vurdere å bygge etter samme type standard som er benyttet på E6 Øyer – Tretten. Dette betyr at vi søker å unngå å berøre Fossegården og at vi ikke går videre med nytt kryss på Navet. Vi legger også opp til å beholde krysset ved Granrudmoen, selv om dette ikke er en del av dette reguleringsplanforslaget, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

I planforslaget er det utarbeidet konsekvensutredning for fire alternativ og planforslag for to løsninger. Nye Veier anbefaler å gå videre med kun ett av disse. Det anbefalte planforslaget inneholder flere optimaliserte løsninger, blant annet mellomlang tunnel forbi Fåberg.

– I forslaget til reguleringsplan foreslår vi en mellomlang tunnelløsning som blant annet løser støyproblemene for Fåbergs befolkning. Dette er en stor bonus i vårt nye forslag. Veien blir mindre synlig i terrenget og kortere enn tidligere foreslått, sier Moshagen.

Nytt kryss ved Midtskog. Ca. to km. nord for Ensby. Foto: Nye Veier

Nye Veier opplyser at prosjektet, slik det ble vedtatt i kommunedelplanen i fjor, ville vært vanskelig og svært kostbart å gjennomføre.

– Grunnforholdene var ikke slik tidligere analyser viste, spesielt der tunnelåpningen i nord var planlagt. Med vårt forslag til mellomlang tunnel unngår vi å flytte på svært store mengder med løsmasse, samtidig som vi sparer samfunnet for store kostnader, selv om det er åpenbart at en lengre tunnel har sin pris, sier Moshagen.

Ensbykrysset flyttes nordover til Midtskog

– Nye Veier foreslår å flytte Ensbykrysset omtrent to kilometer nordover, til Midtskog. Der ønsker vi å bygge et halvkryss, med avkjøring fra E6 i nordgående retning og påkjøring til E6 i sørgående retning. Denne løsningen gir gjennomgangstrafikken og spesielt hyttetrafikken til Hafjell en god løsning, i tillegg til at kryssløsningen bedrer prosjektets samfunnsøkonomiske nytte, sier Moshagen.

Nye Veier mener at alt nå ligger til rette for et godt prosjekt

– Gjennom god dialog med både politikere og lokalbefolkningen har Nye Veier kommet frem til et godt optimalisert prosjekt. Med positive vedtak fra politikerne i Lillehammer og Øyer kan vi få anleggsstart i henhold til planen høsten 2020 og ferdigstilling av E6 Storhove – Øyer i 2023, sier Moshagen.

Strekningen mellom Hunderfossen og Navet i Øyer omfattes ikke av reguleringsplanforslaget. Det er likevel Nye Veiers intensjon å jobbe videre med denne strekningen, med den hensikt å fullføre prosjektet frem til parsellgrensen for utbyggingen av E6 Øyer – Tretten.

Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts motorvei fra Moelv til Øyer.