Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nytt konsept for utbedring av vei
Nytt konsept for utbedring av vei

Nytt konsept for utbedring av vei

– Dette er et helt nytt konsept for å utbedre veier. For det første tar vi for oss en lengre distanse enn vanlig, og for det andre involverer vi entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn før. Begge deler mener vi vil slå positivt ut for prosjektet.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 20.august.2019

Prosjektleder for utbedringsprosjektet E 16 Fagernes-Øylo i Valdres, Vegar Antonsen i Statens Vegvesen sier til Samferdsel og Infrastruktur at de nå er i full sving med å anskaffe entreprenører som skal være med på planleggingen.

– Det foregår gjennom konkurransepreget dialog, hvor tre tilbydere er med. Vi regner med å inngå kontrakt med en av disse før påske, og da vil planleggingsarbeidet starte for fullt. Oppstart ute på anlegget er 2021, og før det skal vi gjennom 5 reguleringsplaner, grunnerverv og detaljprosjektering.

Godt i gang

– Det er ganske lange perspektiver?

– Slik må det bli på et såpass stort prosjekt, så jeg vil ikke si at vi jobber på spesielt lang sikt i dette tilfellet. Det er viktig å gjennomføre gode planprosesser, og det tror jeg nok at vi har ekstra gode muligheter for nå, i og med at vi følger et prinsipp om at budsjettrammene er lagt, og at vi er nødt til å holde oss innenfor dem. For å oppfylle dette, samtidig som vi skal få til de utbedringer, grunnerverv – og dem er det mange av på en så lang strekning – og alle de andre sidene ved et slikt prosjekt, er det viktig at vi har gode planer. Gjennom et tett samarbeide med entreprenør er det et mål at vi skal utvikle det som vil være en helt ny måte å tenke utbedringsprosjekter på – et helt nytt konsept, kan du si.

Kombinasjon

– Hvordan får dere dette til?

Vegar Antonsen i Statens Vegvesen . Foto: statens vegvesen

– Vi har tenkt at vi skal kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring, og derigjennom få på plass måter å arbeide på som ivaretar alle sider av anlegget, som jo omfatter problemstillinger som for eksempel HMS og trafikkavvikling, minst mulig belastning på de involverte parter, og så videre. Vi må derfor utvikle et tett samarbeide, og ikke minst tillit begge veier, slik at vi kan utnytte det beste hos hverandre for å skape et prosjekt som kanskje vil kunne danne grunnlaget for mange lignende prosjekter i årene som kommer, sier en optimistisk Antonsen.

Det var før jul Statens Vegvesen utlyste en anbudskonkurranse der entreprenører ble invitert for å prekvalifisere seg, og tre entreprenører ble valgt ut for å gå videre i en dialogfase. Det er der man er nå, og arbeidet ser veldig positivt ut, synes han:

– Jeg har som sagt godt håp om å utvikle et prosjekt der vi skal skape en god prosess for å overvinne utfordringene sammen. Dette blir en gjennomføringsmodell basert på samspill som vi allerede har sett fungerer svært positivt, og vi er derfor svært optimistiske med tanke på fortsettelsen av prosjektet, slår han fast.