Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale
Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale Historisk håndtrykk: Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte i går kontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by. Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva. Foto: Nye Veier

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by. Prosjektet går nå inn i neste fase, etter at Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør i 2018. Det er første gang det er skrevet kontrakt hvor en entreprenør er med å lage reguleringsplan og skal bygge.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 21.October.2019

Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.

– Vi ser det er mye å hente på optimalisering av veiprosjekter. De gode løsningene som er kostnadsbesparende og nytteøkende, kommer tidlig i prosessen. Det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Reguleringsarbeidet startet for fullt i september 2018. Ved tidspunktet for signering av fastprisavtale 9. oktober 2019 er første del av reguleringsprosessen ferdig og det fysiske anleggsarbeidet kan starte.

Illustrasjonen viser hvor ny vei skal realiseres. Illustrasjon: Nye Veier

Hæhre Entreprenør AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, og har planlagt for å ha med Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

– Vi er veldig fornøyd med å nå gå inn i utbyggingsfasen i dette prosjektet. Den nye kontraktsmodellen med tidlig involvering av entreprenør er et langt skritt i riktig retning for å sikre god samhandling mellom byggherre og entreprenør. Integrert samhandling gjør at alle parter bedre kan forstå og håndtere de vesentligste risikoelementene i kontrakten, noe som legger til rette for bedre forutsigbarhet og fremdrift i prosjektet, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Samhandling

Prosjektet gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen er det utarbeidet reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter byggingen av veianlegget.

Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas er glad for anleggsoppstart i Mandal. Bildet er fra pågående anlegg Kristiansand vest – Mandal øst. Foto: Nye Veier

– Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi ved å velge Hæhre Entreprenør har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Detaljreguleringsplanen for ny E39 fra Døle bru til Mandalskrysset på Lindland, samt første del av tilførselsveien til Mandal sørover til Greipsland, ble vedtatt av Mandal kommune 5. september 2019. En politisk beslutning om endring fra viltundergang ved Flegemyra til viltovergang nærmere krysset på Døle bru medførte behov for omprosjektering og økte kostnader for prosjektet. Dette har påvirket fremdriften med å signere endelig fastprisavtale med utbygger Hæhre Entreprenør, og det var en periode en risiko for at forsert veiåpning på seks måneder kunne glippe som følge av endringen.

– Nye Veier er glade for at man har lykkes med å minimalisere forsinkelsen knyttet til omprosjektering og signering av fastprisavtale – og dermed oppstart av anleggsarbeidene. Vi styrer nå etter veiåpning rundt årsskiftet 2021, slik at denne delen av prosjektet åpner tidsnok til at vi unngår vintersesongen 2022 på dagens E39, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2022, samtidig med naboprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst.

Strenge krav

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar.

Prosjektet har disse overordnede målene:

• Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.

• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.

• Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

Mest Lest

Mange spektakulære bruer på gang

Veien mot et smartere Bergen

Til topps i nasjonal kartpris

Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017

Vil forberede nødetatene

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

NCC-anleggsprosjekt miljøsertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå

– Det er dette som er samfunnsplanlegging

– Ingen tar et nasjonalt ansvar for jordskjelv i Norge

Vinner 7 av 8 rammeavtaler for Bane NOR

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Gatelys: Et nytt nav i veinettet

Vannforsyning ved krisesituasjoner

Gratis kollektivtransport: Godt for folkehelsen

Energilagring med naturlige «batterier»

Vil ha nok en trebru på E6

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Skal utvikle “selvkjørende” transportmodell for Ruter

Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog

Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Klima og bærekraft i samferdselsprosjekter

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler

En helt ny måte å reise på

E6-utbyggingen: Nå har fuglene førsteprioritet i Åkersvika

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

Avinor Oslo lufthavn presenterer konsept for tredje rullebane

Ser større behov for skredsikring

Trafikkavtalen med Go-Ahead er signert

Planavklaringar for viktige prosjekt

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

SINTEF og NTNU løfter fram bærekraftig betong

Flyvende start for CDE partner i Skandinavia

Ny bypakke for Bergen

Ny administrerende direktør i COWI

Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert

Tett nok

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Nullvisjonen skaper langsiktige endringer

Den grønneste data i verden

Vann vår usynlige ressurs

Titania får Norges største hjullaster

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

buildingSMART satser på infrastruktur

Veimerking er viktig for trafikksikkerhet

God framdrift med arbeidene på stengte baner

Norsk datasenter Europas grønneste med kraftløsninger fra ABB

– Gjenbruk as asfalt er lønnsomt

Partiene garanterer for grundig utredning

To norske talenter utvalgt til Young Professional

Norsk storeslem i internasjonal ingeniørkonkurranse

Bergensfirma utvikler nanopartikler som renser betong og omgivelsene

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt

Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Verdens mektigste vannkvinne

Telehiv – sikkert som våren

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Hvordan skaper vi en sikker by?

Kontrakt på Ny lufthavn Bodø signert

Leverer rørinstallasjon til 60 millioner i Oslo

Vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

Fjerde og siste kontrakt i Follobaneprosjektet signert

Farlige feil på rekkverk

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

Namneendring frå Norges Statsbaner AS til Vygruppen AS vedtatt

Norges første vei med digitale sensorer kan gi bedre infrastruktur

Årets VA-Master kan bidra til å få orden på ledningsnettet

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

Små elektriske kjøretøy blir likestilt med sykkel

Skal kutte kost på lange bruer

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Vil gjøre VR realistisk ved bruk av “egne hender”

Skal utvikle Islands hovedflyplass

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Ny kontrakt på Europas lengste bussvei

Norge i front på tunneler

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Ny E16 kan avlaste Oslo-trafikken

Blir nye direktør for Samferdsel og byutvikling

Se hevingen av dekket på Norges nest lengste hengebru

Nå er NSBs bybiler her

Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

Nytt navn og ny leder

Billigere vei i vellinga

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Bygger om fergekaier for el-drift

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

Først med miljødeklarasjon på pukk i Norge

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Hvordan få flere til å kjøre sammen?

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

Først med CEEQUAL sertifisering

Feiret åpningen av ny gang- og sykkelvei i Oslo

Handlingsprogram 2018 – 2029: God mobilitet og enklere reisehverdag

Fra fem dager i uken til annen hver dag