Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
27.08.2020

Nye Veier ønsker innspill om E6 Roterud – Storhove

Veiutbyggingsselskapet Nye Veier har, i samarbeid med totalentreprenøren AF og rådgiverselskapet Norconsult, startet på arbeidet med å utvikle, optimalisere og regulere ny firefelts motorvei fra Roterud til Storhove. Nå ønsker de medvirkning og innspill fra alle som blir berørt av den nye motorveien.

Nye Veier planlegger å levere planforslag og gjennomføre høring tidlig i 2021. Utbyggeren forventer at de fleste ønsker å gi sine innspill gjennom den digitale medvirkningsportalen på Nye Veiers nettside for prosjektet.

– Det er viktig for Nye Veier å forenkle og fornye ved å ta i bruk digitale verktøy som sikrer god medvirkning. Nye Veier bruker digitale medvirkningsportaler i alle prosjekter og vi ser at vi nå får mange flere innspill enn tidligere. Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et godt prosjekt, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier følger plan og bygningslovens prosesser der det blir flere muligheter for å gi innspill.

– Den offisielle høringsperioden for E6 Roterud - Storhove kommer først i 2021, men vi ønsker allerede nå å få inn så mange innspill som mulig. Innspillene kan for eksempel handle om tilkomster til eiendommer, bruk av stier, friluftsområder, vilttråkk, lokale brønner, fiskeplasser, lekeområder eller jordbruksareal, sier Moshagen.

I tillegg til muligheten for digital medvirkning kan Moshagen opplyse om at det også kommer til å bli arrangert åpne informasjonsmøter utover høsten og i høringsperioden i 2021.

– Vi erfarer at de fleste ønsker å markere sitt innspill med nøyaktig plassering i det digitale kartet i medvirkningsportalen, men det er likevel fortsatt behov for åpne informasjonsmøter. Vi kommer derfor til å arrangere åpne møter både i høst og i høringsperioden til våren, sier Moshagen.

Delstrekningen Roterud - Storhove er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Prosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir ca. 43 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur