Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nytt dobbeltspor gjennom Moss ferdig i 2024
Nytt dobbeltspor gjennom Moss ferdig i 2024 Slik ser man for seg at den nye stasjonen i Moss vil se ut fra framsiden. Illustrasjon: Bane NOR

Nytt dobbeltspor gjennom Moss ferdig i 2024

Når Follobanen står ferdig i 2022 blir reisetiden fra Moss til Oslo S ca 30 minutter og med 10 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Moss gir det muligheter for økt frekvens på togene. – Nytt dobbeltspor gjennom Moss er i hovedsak et kapasitetsøkende tiltak.

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 06.January.2020

– Dette for å kunne kjøre flere tog på Østfoldbanen, sier Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef i Bane NOR, til Samferdsel & Infrastruktur.

Bane NOR skal bygge dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss. Gamle Moss stasjon vil bli stående slik den er, men all jernbaneinfrastruktur vil bli fjernet.

– Det skal bygges cirka 10 kilometer nytt dobbeltspor fra Sandbukta i Moss kommune til Såstad i Rygge kommune. Dette for å knytte samme to dobbeltsporparseller som ble tatt i bruk i 1996 og 2000. På strekningen skal det bygges to tunneler. En under Moss by på cirka 2,7 kilometer og en fra stasjonsområdet i Moss til Carlberg i Rygge på cirka 2,3 kilometer, forklarer Rasmussen.

Ny stasjon

I tillegg vil prosjektet omfatte bygging av ny jernbanestasjon i Moss.

Illustrasjon: Bane NOR

– Den vil ligge langs havna og kun et kort stykke syd for dagens stasjon. Stasjonen vil få fire spor til plattform. To spor for regiontog med 350 meter lange plattformer, og to spor med 250 meter plattformer for lokaltogene som snur i Moss. Som en del av tunnelen under Moss skal det bygges en cirka 400 meter lang løsmassetunnel inn mot den nye stasjonen. Byggingen i Moss og Rygge kan by på utfordringer med varierende grunnforhold og forekomster av kvikkleire.

Forberedelsene har pågått siden 2017, mens byggestart på prosjektet, som skal stå klart om cirka fem år, starter opp i disse dager.

– Arbeidsfellesskapet Implenia og Acciona har startet opp med supplerende grunnundersøkelser og har også startet opp sin prosjekteringsorganisasjon. De første arbeidene ute har planlagt oppstart i løpet av november. Man planlegger da å starte på de to tunnelene og arbeider med løsmassetunnelen, sier Rasmussen.

Klart om seks år

Hele prosjektet forventes å være ferdig i 2025, men allerede året før skal togene kunne gå.

Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef i Bane NOR. Foto: Bane NOR

– Planen er at første tog skal kjøre på det nye sporet i desember 2024. For at dette skal være mulig, må vi i gang med de jernbanetekniske installasjonene i løpet av 2022. Det vil bli inngått to jernbanetekniske kontrakter i løpet av 2021. En på spor og kjøreledning og en på elektro og tele.

Nye Moss stasjon bygges slik at det i fremtiden blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog.

– Selve stasjonsbygget i Moss vil bygges i to faser. Da vi har behov for å rive dagens spor for å få gjort alt ferdig. Slik at fase to på stasjonen skal ferdigstilles i løpet av 2025. Samtidig som vi river hele den gamle strekningen og tilbakefører enkelte strekninger til landbruksarealer.

Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet. Med andre ord vil prosjektet ha stor betydning for transporten på strekningen. Så langt går alt etter planen.

– Prosjektet følger i all hovedsak planlagt fremdrift. Vi har gjennomført en omfattende arkeologisk utgravning og to større entrepriser.

God planlegging

– Den ene entreprisen har vært det vi har kalt forberedende arbeider og har inkludert ombygging og fjernstyring av Moss stasjon, bygging av midlertidig spor nærmere Moss havn, for å frigjøre områder for bygging av ny stasjon, og fjerning av cirka 70 000 kubikkmeter fjell i en ny skjæring i Sandbukta. Entreprenør har vært Leif Grimsrud AS. Videre har vi hatt en riveentreprise for riving av bygg i området for løsmassetunnel og ny stasjon. Entreprenør på den har vært Norsk Saneringsservice, oppsummerer Rasmussen.

Hvilke utfordringer kan dere møte som eventuelt kan forsinke prosjektet?

– Deler av prosjektet skal bygges midt i Moss by, og det kan oppstå komplikasjoner som kan gi forsinkelser, men slik er det vel i alle byggeprosjekter. Det er viktig å få på plass en god planlegging av alle aktiviteter.

Under perioden vil det også bygges et nytt hensettingsanlegg i byen, altså parkering for alle lokaltogene som går til Moss.

– Lokalisering av dette anlegget er ennå ikke på plass, avslutter Rasmussen.

Mest Lest

Med nullvisjonen i sikte

Ønsker innspill til arbeidet med E39-korridor

Global Maritime er tildelt rammeavtale av Statens Vegvesen

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

Nå kommer den nye sykkelruta på Frogner

Røde sykkelveier får oppmerksomhet

Bedre sikkerhet med digitale skiltvogner og infotavler

Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien

Vant internasjonal pris for norsk landskaps-BIM

Meglingen pågår fortsatt

Ny E6 med Gemini Connected

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Fremtiden kommer ikke brått

Avinor Oslo lufthavn kåret til årets flyplass

Mange innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram

– En milepæl: Biogass-fabrikken er offisielt åpnet

Bru i rute

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

NTNU ansetter VA-ekspert fra Norconsult

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Ny administrerende direktør i Asplan Viak

Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Storleveranse til Bergen lufthavn Flesland

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

Virtuell virkelighet – en ny måte å fortelle historien på

Utstillerrekord for Vei og Anlegg

Skisseprosjektet for ny lufthavn i Bodø ferdigstilt

Leverer avansert togteknologi for nær én milliard kroner

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Trafikksikkerhet må ikke tas for gitt

Skal finne nye løsninger for bygging og vedlikehold av broer

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Bidrar til raskere og tryggere E39 mellom Bergen og Stavanger

En sensor gjør mer enn du tror

Rørosbanen 140 år

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Tunneler og bruer vil tåle jordskjelv

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

Ny entreprisemodell på E6 Helgeland

Bygger Museumsutstikkeren i forlengelse av Munchmuseets kaianlegg

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Satser på tunnelrehabilitering

Bompengeavtale signert

Ferjefri E39-prosjektet attraktivt for internasjonalt bruingeniørfirma

Veiene trenger strøm, mye strøm

Modellerer fremtidens mobilitet

Lansert forladerløsning for jernbaneapplikasjoner

Har brøytet vei i 40 år

Signerte rammeavtale innen prosjektering og rådgiving

Samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

Store muligheter i flytende solenergi

Ny doktoravhandling om tunnelboremaskiner

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

E105 blir «Blålysveg»

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Elektrisk energi er fremtiden for transport på E39

Trikkebyen Oslo blir universelt utformet med nye trikker

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Europas første plussby kan bli norsk

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Stort jernbaneløft ved Egersund

Nybrottsarbeid innen sykehuslogistikk

Det er ingen menneskerett å kjøre bil

Hålogalandsbrua er åpnet – se de spektakulære bildene

Stadig viktigere at telecom-infrastrukturen fungerer

Nydyrkingsfond kan spare milliarder

Skal planlegge gigantprosjektet Fornebubanen

Vegdirektoratet følger ikkje opp avvik i tunnelane

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

Byutredninger for nullvekst

Stor forbedring langs Seljordvannet

Kronprins Haakon besøkte bergindustrien i Vestfold

Kjøper Norges første elektriske fly

Store utbygginger og god drift

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Sammen om banebrytende E18-kontrakt

Bærekraftig mobilitet: Etterlyser mer politisk mot

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

Hyperloop: Kan bli billigere enn jernbane

Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig

Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Digitalisering gir godt samarbeid på E6

Bygger om fergekaier for el-drift

Hvordan få bussen til å gå på skinner?

Planavklaringar for viktige prosjekt

Nye E6 Soknedal i rute