Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » One stop shopping for jernbanetillatelser
One stop shopping for jernbanetillatelser

One stop shopping for jernbanetillatelser

– One stop shop for tillatelser betyr en langt enklere måte å søke tillatelser på for dem som ønsker å være aktive innenfor jernbanesektoren i flere europeiske land. Saksbehandlingen foregår dessuten elektronisk, og gjør hele prosessen enklere.

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 16.september.2019

Avdelingsdirektør Kristoffer Johansen Eikeland i avdelingen for tillatelser i Jernbanetilsynet forteller til Samferdsel & Infrastruktur at dette er en del av den såkalte «Jernbanepakke 4», og har enkelhet og digital behandling som fokus. Som for resten av fjerde jernbanepakke er det avhengig av Stortingets samtykke for at dette blir aktuelt for Norge.

Digitalisering

– Dermed blir dette litt som en jernbanevariant av «Altinn»?

– Ja, for søknadsprosesser var det faktisk en veldig god sammenligning , som har flere paralleller. Det handler altså om et verktøy som er en del av den 4. jernbanepakken i EU-systemet. Ordningen med å ha ETT felles kontaktpunkt der man skal kunne søke om det som måtte trengs av tillatelser, skaper en større åpenhet og tilgjengelighet for aktørene i jernbanebransjen. Dette legger til rette for konkurranse i systemet, slik at alle som ønsker å være en del av tilbyderne i jernbanen i det enkelte landet – eller i flere land for den del, skal kunne søke om det i en harmonisert søknadsprosess. Alle skal enkelt kunne forholde seg til sikkerhetsbestemmelsene, og søke på samme sted. Det er kommet nye direktiv for samtrafikk og sikkerhet, og blir fjerde jernbanepakke gjennomført i Norge vil direktivene gjennomføres i norsk rett og komme til anvendelse når man skal vurdere de søknadene som kommer inn.

ERA

– Hvem er det som står bak ordningen?

 – One stop shop opprettes i den såkalte ERA-forordningen. European Railway Agency (ERA) er det europeiske jernbanebyrået og arbeider med nettopp slike tillatelses-spørsmål og andre sider av en felles europeisk jernbane. One stop Shop er byråets «single entry point» for søknader om tillatelser, og denne skal brukes både av aktørene og av myndighetene. Man får sin egen postkasse for kommunikasjon mellom søkeren og myndighetene, og her får man blant annet henvendelser fra myndighetene i en søknadsprosess og man kan levere dokumenter som er nødvendige for behandlingen av søknaden man ønsker å levere.

– Hva skjer om man ønsker tillatelser fra flere land?

– Dette er jo en fordelene med denne portalen: Enten man søker for ett eller flere land, er det akkurat den samme fremgangsmåten. Bare at saksbehandlingen er litt forskjellig. Dersom du søker for ett land, og det er for eksempel Norge, vil det fortsatt være vi i Jernbanetilsynet som behandler saken. Dersom du ønsker flere tillatelser samtidig, er det ERA som står for selve saksbehandlingen. Men svaret kommer i alle tilfeller tilbake til din postkasse, og du merker altså ikke lenger noe til den endrede saksgangen, forteller han.

Ekspertgrupper

– Er det andre fordeler med denne løsningen enn enkelheten?

– Gjennom dette systemet, for en søknad som gjelder et område av flere land, blir søknaden behandlet av utvalgte eksperter fra «pool of eksperts», som består av saksbehandlere fra ulike land. Ulike særlige forhold ivaretas på denne måten i en felles søknadsprosess.

– Kan du kort si hva som er formålet med denne 4. jernbakepakken?

– Enkelt sagt er det rett og slett en videreføring av arbeidet fra tidligere jernbanepakker, og en gjennomføring av den 4. jernbanepakken vil være enda et skritt nærmere utviklingen av et felles europeisk jernbaneområde og et felles marked, sier han til slutt.