Etterspørselen etter transport av gods langs vei er stigende, men sjåførmangelen er fortsatt prekær, skriver Boston Consulting Group (BCG) og Alpega. Foto: EyeEm/BCG
Publisert: 12.06.2024 

Økt etterspørsel og nye utfordringer for veitransport i Europa

Etter et utfordrende 2023 viser en ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) og Alpega at etterspørselen etter veifrakt har økt i første halvdel av 2024.

Geopolitiske utfordringer for godstransport til sjøs, som angrepene i Rødehavet, gjør at forhandlere må se seg om etter andre måter å få varene sine ut til de europeiske markedene. Mer forutsigbar økonomi og lavere drivstoffkostnader gjør at transport på vei er i ferd med å ta mer terreng. Spesielt kjøletransport, drevet av vekst i farmasinæringen og daglivarehandel, har ført til økt etterspørsel etter veitransport.

Forholdet mellom last og lastebilens kapasitet nærmer seg 1.0 for både internasjonale og innenlandske ruter, noe som indikerer en mer balansert markedssituasjon. Det virker imidlertid fortsatt å være noe ledig kapasitet. Prisene vil trolig øke når tilbud og etterspørsel nærmer seg ytterligere, spår forfatterne.

Til tross for positive trender, advarer rapporten om at markedet forblir fragmentert. Det finnes over 1,2 millioner aktive selskaper i Europa, hvorav mange disponerer mindre enn fem lastebiler. Sjåførmangel er fortsatt en stor utfordring med over 220 000 ubesatte stillinger i Europa.

Konsulentene i BCG runder av rapporten med fire råd til godstransportører:

  1. Ta i bruk kunstig intelligens for bedre prognoser og for å overvåke fraktkapasitet og priser i sanntid.
  2. Forhandle tidlig for å sikre gunstige priser.
  3. Planlegg strategisk for å unngå – eller håndtere – kapasitetsrisikoer.
  4. Øk effektiviteten gjennom smart ruteplanlegging og lastkonsolidering.

Les og last ned hele rapporten her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur