Illustrasjonsbilde fra tidligere stenging av Væretunnelen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Publisert: 25.03.2024 

Omfattende arbeid i E6 Øst-tunnelene utover våren fører til nattestenging

Statens vegvesen har jobbet intensivt med å få på plass en gjennomføringsplan for vedlikehold av de tekniske installasjonene i Være-, Hell-, Stavsjøfjell- og Grillstadtunnelen.

Det presiseres at det kan bli endringer i arbeidsplanen knyttet til forsinkelser eller uforutsette hendelser for E6 Øst-tunnelene i Trøndelag.

 • Arbeidene med tunnelene på E6 Øst startet i Væretunnelen 26. februar.
 • Væretunnelen måtte akutt stenges på grunn av funn under de planlagte vedlikeholdsarbeidene fredag 8. mars.
 • Væretunnelen ble gjenåpnet mandag 11. mars.

Baserer seg på nattestenging

Arbeidene vil pågå om natt, mellom klokken 22:00 og 06:00 mandag til fredag, med omkjøring via fylkesvei 950/«Gamle E6». Statens vegvesen har vært i tett dialog med Trøndelag fylkeskommune som veieier for omkjøringsveien. I og med fylkeskommunen gjennomfører arbeid nattestid på fylkesvei 950 i Hommelvik i cirka 6 uker fra og med 2. april blir det i denne perioden manuell dirigering forbi anleggsområdet.

Arbeidsplanen ser slik ut for nattestenginger:

 • Uke 13: Det kan bli stenginger natt til tirsdag og natt til onsdag i påskeuken for restarbeider i Væretunnelen.
 • Uke 14: Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen.
 • Uke 15: Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen.
 • Uke 16: Stavsjøfjelltunnelen, Grillstadtunnelen og Helltunnelen.
 • Uke 17: Helltunnelen og Stavsjøfjelltunnelen.
 • Uke 18: Helltunnelen og Stavsjøfjelltunnelen.
 • Uke 19: I utgangspunktet ikke arbeider, men «buffer» for at det kan bli arbeid knyttet til uforutsette hendelser eller forsinkelser.
 • Uke 20: Stavsjøfjelltunnelen.
 • Uke 21 og 22: Helltunnelen.

For modulvogntog som ikke kan kjøre på omkjøringsveien blir det rutinemessig gjennomslipp på nattestid når tunnelene er stengt.

Respekter skilting og manuell dirigering

Det er svært viktig at kjørende respekterer skilting og manuell dirigering for å ivareta sikkerheten for både trafikantene og de som arbeider. Både fylkeskommunen og Statens vegvesen skal gjennomføre viktige arbeider, og arbeidene legges til natt for å begrense konsekvensene for trafikantene. Det er uheldig at noen av disse arbeidene skjer parallelt, men her har det oppstått en situasjon som gjør at dette er nødvendig.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur