Bytting av sviller på Rørosbanen. Foto: Øystein Grue/Bane NOR
Publisert: 06.06.2024 

Omfattende vedlikehold på jernbanen i Trøndelag

Mellom 08.–10. juni settes togtrafikken på pause for å utføre nødvendig vedlikehold av Rørosbanen, Meråkerbanen, Stavne–Leangenbanen og Nordlandsbanen. Trafikken på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo går som normalt.

Mellom 08. og 10.juni settes trafikken på Meråkerbanen, Stavne–Leangenbanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen på pause slik at vi kan utføre vedlikehold langs strekningene.

– Vi har hektisk aktivitet hele arbeidshelgen. Arbeidet som skal gjennomføres har vært planlagt lenge, og det er nødvendig vedlikehold som å bytte stikkrenner, sviller og skinner. Alt dette er med på å sørge for at vi kan frakte gods og mennesker miljøvennlig på jernbanen i Trøndelag, sier Kristine Jessen, regiondirektør i Bane NOR.

Vedlikeholdsarbeid pågår kontinuerlig på jernbanen, men intensive arbeidshelger er helt nødvendig for å få gjennomført tilstrekkelig vedlikehold, sier Jessen:

– Vi utnytter alltid ledige luker mellom togene for å gjøre vedlikehold. Vi får gjort mye, men noen helger i året er vi avhengige av å stenge sporet for trafikk for å gjøre nødvendige tiltak på en enda mer effektiv og driftssikker måte.

Påvirker togtilbudet

Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke toget kjøre som vanlig. Derfor blir det buss-for-tog på flere strekninger denne helgen. For detaljer om alternativ transport, se togselskapenes apper eller hjemmesider for mer informasjon. Trafikken på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo går som normalt.

Husk dette når det er buss for tog: 

  • Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur.
  • Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør.
  • Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes enn du er vant til.
  • Reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog.
  • Det kjøres sommerruter på flere strekninger.
  • Kjøp billett før du går om bord.
  • Ta med en flaske vann om det er varmt.
  • Følg gule skilt.

 

Ikke gå i sporet: Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i, eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

Her en oversikt over noen av stedene der Bane NOR skal jobbe gjennom helgen 8.–10.juni:

Rørosbanen:

Langs hele strekningen kjører Bane NOR pakkmaskin som stabiliserer underbygningen der sporet ligger.

Elverum–Hamar: Massebytte, skinnebytte og svillebytte.

Løten–Elverum: På denne strekningen skal Bane NOR bytte ut en stikkrenne for å unngå flom ved mye nedbør.

Elverum Stasjon: Bane NOR jobber med å renovere en planovergang på Vindheia ved Elverum stasjon. Mens arbeidet pågår, kan passerende benytte seg av midlertidig planovergang like ved. Denne er bemannet med vakt i perioden. Bane NOR bytter også sviller på Elverum stasjon.

Elverum–Rudstad: Bane NOR fjerner vegetasjon langs sporet for bedre sikt.

Rudstad–Rena: På denne strekningen skal Bane NOR bytte ut en stikkrenne for å unngå flom ved mye nedbør.

Opphus–Atna: På denne strekningen skal Bane NOR bytte ut seks stikkrenner for å unngå flom ved mye nedbør.

Hanestad–Alvdal: På denne strekningen skal Bane NOR bytte ut en stikkrenne for å unngå flom ved mye nedbør.

Tynset Stasjon: Bane NOR jobber med å renovere planovergangen på Tynset stasjon. Mens arbeidet pågår, blir veItrafikken omdirigert.

Røros stasjon ved Bergstaden hotell: Bane NOR jobber med planovergangen ved Bergstaden hotell. Planovergangen blir stengt i perioden, og trafikken blir omdirigert. De skal også bytte skinner og gjøre annet vedlikeholdsarbeid på banen i nærheten.

Glåmos stasjon: Ny undergang skal bygges ved Grubben ved Glåmos stasjon. Dette arbeidet vil medføre støy, og berørte naboer blir varslet.

Røros–Støren: Det vil foregå arbeider på store deler av strekningen i helgen. Bane NOR skal blant annet bytte stikkrenner for å unngå flom ved mye nedbør og legge inn flomløp på enkelte steder.

Nordlandsbanen mellom Trondheim og Steinkjer: Hele Nordlandsbanen er stengt for trafikk denne helgEN, og det utføres arbeid på strekningen mellom Trondheim i sør og Bodø i nord. I Trøndelag mellom Trondheim og Steinkjer er følgende arbeid planlagt:

Grilstad: Montere beskyttelsesskjermer på turbru på Grilstad. Bruen holdes åpen gjennom helgen.

Ranheim–Vikhammer: Vedlikehold av sporet med sveising av skinnene.

Værnes holdeplass: Fasadevasking av holdeplassen.

Stjørdal–Skatval: På Skatval stasjon skal Bane NOR bytte sviller. De skal også støpe dekke og sveise skinner over Holan bru. Dette arbeidet medfører støy, og berørte naboer vil bli varslet.

Skogn–Ronglan: Bane NOR utfører rutinemessige kontroller, og skal bytte sviller på strekningen.

Ronglan stasjon: På Ronglan stasjon skal Bane NOR bytte en sporveksel, noe som vil medføre en del støy. Berørte naboer vil bli kontaktet.

Levanger: Bane NOR skal sette inn en ny, ferdigstøpt bru ved Bergsgrav (Rindelva). Dette arbeidet vil medføre støy, og berørte naboer vil bli varslet.

Røra–Mære: Det gjennomførers rutinemessige kontroller.

Steinkjer stasjon: Bane NOR skal jobbe med vedlikehold på to sporveksler.

Meråkerbanen: 

Mellom Hell og Storlien blir det aktivitet hele helgen, men det meste består av rutinemessige kontroller og arbeid i forbindelse med elektrifiseringen av Meråkerbanen. I tillegg skal det byttes ut skinner og sviller mellom Hell og Gudå (Eidum planovergang).

Stavne–Leangenbanen: 

Bane NOR skal gjennomføre kontroller og annet arbeid i Tyholttunellen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur