Emner
Publisert
15.10.2017

Omsetter for 1,1 milliarder i år

Aktiviteten på E134 Damåsen-Saggrenda er på topp denne høsten under den fire og et halvt år lange byggeperioden. Det 13,2 kilometer lange vegprosjektet fra Damåsen i Øvre Eiker til Kopparvollane vest for Saggrenda har nå hektisk aktivitet i hele veglinja. Mens det asfalteres for ny fire felts veg over Damåsen, tas det ut store mengder […]

Aktiviteten på E134 Damåsen-Saggrenda er på topp denne høsten under den fire og et halvt år lange byggeperioden.

Det 13,2 kilometer lange vegprosjektet fra Damåsen i Øvre Eiker til Kopparvollane vest for Saggrenda har nå hektisk aktivitet i hele veglinja.

Mens det asfalteres for ny fire felts veg over Damåsen, tas det ut store mengder fjell ved Kopparvollane lengst i vest.

160.000 kbm fjell ved Kopparvollane

Mot Meheia er det hittil tatt ut om lag 50.000 kubikkmeter fjell, mens det totalt skal ut 160.000 kbm fram mot forskjæringen til Vollåstunnelen vest.

img id="1"]

Vi passerte halvveis i anleggsperioden tidligere i høst. Fram til et stykke ut i 2018 vil aktiviteten være på det høyeste og avta gradvis utover i 2018, forteller prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Over 500 sysselsatte

På det meste har rundt 500 personer vært engasjert direkte i anleggsarbeidene. Både antall arbeidere ute på anleggene og antall vegvesenansatte på prosjektkontoret på Skrubbmoen forventes gradvis å avta utover neste år.

img id="2"]

–Vi omsetter som sagt for over 1 milliarder kroner i år og bruker dermed flere titalls millioner kroner hver uke akkurat nå, forteller Hedalen.

Blant topp 10 i landet

Han regner veganlegget for å være godt i rute til planlagt åpning en gang på høsten om vel to år.

E134 Damåsen-Saggrenda er beregnet å koste noe over fire milliarder kroner totalt. Det er samtidig et av de aller største igangværende veganlegg i Norge i dag.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur