Foto: Nicki Twang
Emner
Publisert
03.06.2020

Skal ferdigstille delprosjekt i Askøypakken

Sweco skal ferdigstille detaljprosjekteringen av fylkesvei 562 fra Lavik til Haugland, og skal følge opp prosjektet i byggetid.

Oppdraget er et av syv delprosjekt i Askøypakken og strekningen er 3,4 kilometer lang. Prosjektet innebærer utbedring av eksisterende veg og etablering av ny veg, i tillegg til at det skal lages en ny gang- og sykkelveg langs strekningen.

– Det er anslått at detaljprosjekteringen av vegen er 70 prosent ferdigstilt. Vår oppgave blir å fullføre detaljprosjekteringen og å følge opp arbeidene i byggefasen, forteller gruppeleder for samferdsel i Sweco, Arne Nilssen.

Fem tilbydere konkurrerte om oppdraget, og avtalen har en ramme på om lag 10 MNOK.

Nilssen understreker at han er positiv til at fylkeskommunen har utlyst konkurransen.

– Dette er et viktig prosjekt som vil bedre både trafikksikkerhet og fremkommelighet for innbyggerne på, og rundt, Askøy. I tillegg er det gode nyheter for bransjen at fylkeskommunen utlyser veiprosjekt i en periode som er krevende for mange aktører i næringen, sier han.

Omfattende prosjekt

Sweco skal levere flere fag i prosjektet, blant annet BIM, elektro, vei, konstruksjon, trafikksikkerhet og landskap.

– Nå skal vi bygge videre på prosjekteringsarbeidet Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune har gjort, og ser frem til å samarbeide med fylkeskommunen.

Nilssen trekker frem at det er et spennende prosjekt.

– Her er det korte frister og mange fag involvert, og dette stiller krav til vår tverrfaglighet og evne til å planlegge godt. Nå gleder vi oss til å ta fatt på prosjektet, avslutter Nilssen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur