Når tunnelene er stengt er det omkjøring på fylkesvegen gjennom Ytre Arna sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen
Emner
Publisert
08.02.2021

Oppgradering av E16 Bjørkhaug- og Sætre-tunnelen

E16 Bjørkhaug- og Sætre-tunnelen skal i 2021 oppgraderes for å heve sikkerhetsnivået slik at tunnelene blir tryggere å ferdes i. Arbeidene starter medio februar med sprengningsarbeider.

Sprengningene blir på dagtid og vil medføre kortere stans på inntil ti minutter i trafikkavviklingen. I begynnelsen av mars starter arbeidene inne i tunnelene. Anlegget kal være ferdig i løpet av 2022.

I hele anleggsperioden legges det opp til nattarbeid fra kl. 22:00 til kl. 05:30. I denne perioden blir det omkjøring på Peter Jebsens vei gjennom Ytra Arna. Omkjøringen blir i kolonne med ledebil. (Se vedlagte kart).

Arbeid som skal gjøres:

 • Bygge ny vann- og frostsikring
 • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
 • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
 • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
 • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene
 • Legge inn slukkevann til brannvesenet
 • Montere ny belysning
 • Montere ny ventilasjon
 • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
 • Montere nye rømningslys
 • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer

På dag- og kvelds-tid utføres annet arbeid som ikke berører trafikkavviklingen, men tyngre arbeid som f.eks. sprengningsarbeid må utføres ved stengt tunnel på natt.

Vi anstrenger oss for å unngå støyende arbeider, spesielt på nattestid, men naboer må regne med tidvis noe støy fra arbeidene. Ved spesielt støyende aktiviteter vil det bli varslet på forhånd.

Vi håper det er forståelse for dette arbeidet, og vi håper på et godt samar­beid i tiden fremover. I byggeperioden kommer vi til å sende ut varsling med SMS og talemelding til fasttelefon dersom det skulle bli nødvendig.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur