Emner
Publisert
05.02.2018

Planer for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal oversendt

Bane NOR har nå oversendt forslag til trasékorridor for nytt dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal til de berørte kommunene. Dette omfatter konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan Leangen – Hommelvik. Planene innebærer en lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, og at Ranheim stasjon flyttes til Kruskajordet. Nå kan kommunene Trondheim, Malvik […]

Bane NOR har nå oversendt forslag til trasékorridor for nytt dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal til de berørte kommunene.

Dette omfatter konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan Leangen – Hommelvik.

Planene innebærer en lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, og at Ranheim stasjon flyttes til Kruskajordet.

Nå kan kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal starte behandlingen av forslaget til konsekvensutredning. Trondheim og Malvik skal i tillegg behandle forslaget til kommunedelplan for strekningen Leangen – Hommelvik, hvor det har vært vurdert fire alternative traseer.

En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor.

Du kan gi dine innspill når kommunedelplanen legges ut på offentlig høring. Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen.

Det er først når kommunene har vedtatt reguleringsplaner for dobbeltsporet at det er mulig å si nøyaktig hvordan den enkelte eiendom vil bli berørt, sier prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR.

Det er Jernbanedirektoratet som tar stilling til om og når det skal startes reguleringsarbeid. Bygging av nytt dobbeltspor er ikke prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-29.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur