Fra venstre: Arve Brekkhus (jury), Tone Lindberg Grøstad (direktør i MGF og arrangør av Vei og Anlegg), Erik Sollerud (Direktør i Pon Equipment) og Lene Eikefjord (jury). Njål Hagen fra juryen var ikke tilstede under utdelingen. Foto: MGF
Publisert: 18.05.2022 

Pon Equipment med messens beste stand

Det er i år 192 utstillinger på Vei og Anlegg. Mange har lagt ned mye arbeid rundt sine stands. Men juryen i kåringen av messens beste stand mener Pon Equipment fortjener årets pris.

Utdelingen av utmerkelsen fant sted på messen siste dag, lørdag. Juryen har vektlagt flere punkter i sin vurdering, og blant kriteriene som legges til grunn finner vi utnyttelse av standareal, stoppeffekt, messebetjening og kreativitet/lyssetting. Det er i år første gang messen arrangeres innendørs, noe som både har gitt noen nye muligheter og noen andre momenter utstillerne må ta hensyn til i forhold til formgivning, typer maskiner på standen og hvordan de ønsker å fremstå.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Det er i år første gang Vei og Anlegg arrangeres i Nova Spektrum. Pon Equipment har utnyttet denne overgangen godt. De har en stor stand med mye innhold, men fremstår likevel som ryddig og oversiktlig. Vi legger spesielt merke til hvordan hele utstillingen er rammet inn både med et stort banner som omkranser utstillingen i høyden, store takbannere og tydelige markeringer på bakkenivå for å bygge inn utstillingen i samlet helhet. Pon Equipment etablert flere stoppunkter, aktiviteter og blikkfang omkring på standen.»

Juryen har bestått av Lene Eikefjord, Njål Hagen og Arve Brekkhus.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur