Ladestasjonen i Bjerkvik ble åpnet av (f.v.) regiondirektør i nord, Thomas A. Henriksen, terminalsjef Karl Henrik Karlsen og konserndirektør Hans-Øyvind Ryen. Foto: Posten Bring
Publisert: 13.06.2024 

Posten Bring med viktig satsing i Nord-Norge

I Bjerkvik utenfor Narvik har Posten Bring etablert et av landets største og mest avanserte ladestasjoner for tyngre kjøretøy. Nå offentliggjør konsernet planer om nye ladestasjoner ved ytterligere to terminaler i Nord-Norge.

– Denne ladestasjonen skal gi et løft for regionen og bidra til at det kommer flere elektriske varebiler på veiene. Det er noe vi, logistikkbransjen og kundene får glede av. I Bjerkvik åpner vi nå opp for at samarbeidspartnere kan bruke vår ladeinfrastruktur, samtidig som vi også skal etablere lignende anlegg både i Tromsø og Mo i Rana, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Bring.

Posten Bring står midt i en enorm omstilling av kjøretøyparken. Fra 2030 skal alle konsernets egeneide kjøretøy benytte fornybar energi. I dag består rundt halvparten av selskapets kjøretøypark av el-biler. Konsernet har kommet veldig langt i arbeidet med å ta i bruk mindre el-kjøretøy og el-varebiler, mens et viktig fokus fremover blir å bygge ut en ladeinfrastruktur som gjør at man også kan ta i bruk tyngre el-lastebiler flere steder i landet.

– Derfor er vårt nasjonale ladenettverk så viktig for oss, slik at vi fortsatt skal klare å kutte våre klimautslipp. Når vi nå også åpner opp for at eksterne samarbeidspartnere kan ta i bruk ladelokasjonene, så vil det forhåpentligvis oppmuntre flere aktører å omstille fra fossile kjøretøy til el-kjøretøy, fortsetter Ryen.

Posten Bring har i dag landets største flåte av kjøretøy som går på fornybar energi med 1.500 elvarebiler, 500 mindre elkjøretøy og nærmere 100 el-lastebiler i tillegg til cirka 40 lastebiler på biogass.

– Vi jobber for å etablere korridorer mellom terminalene der vi utelukkende skal benytte kjøretøy på fornybar energi, slik vi nylig har gjort mellom Oslo og Stokke. I et mer langsiktig perspektiv skal landsdelene bli knyttet sammen på denne måten, forklarer konserndirektøren.

Bygger ut nettverket ved fem nye terminaler

Ladepunktene som nå er etablert i Bjerkvik er blant landets kraftigste med en effekt på 360 kWt.

– I løpet av året vil det komme nye ladepunkter ved fem nye terminaler. Totalt er det snakk om 65 nye ladepunkter, i tillegg til de 96 vi allerede har bygget, fortsetter Ryen.

Her kommer det nye ladepunkter:

 • Tromsø
 • Mo i Rana
 • Førde
 • Drammen
 • Fredrikstad

Ny bestillingsløsning skal forhindre kø

I samarbeid med Innovasjon Norge og Fount skal Posten Bring utvikle en helt ny løsning i Bjerkvik for bestilling av ladeplasser. Løsningen skal sørge for at sjåførene selv kan se og velge tilgjengelige tidspunkter ved laderne. Ved hjelp av en app kan sjåførene selv planlegge dagen både med tanke på ankomst, kjøre- og hviletid.

Fakta nasjonalt ladenettverk:

I første fase av Posten Brings nasjonale ladenettverk ble det bygget 96 ladepunkter ved ti av konsernets lokasjoner.

 • Hamar
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Stokke
 • Østlandsterminalen, Lørenskog
 • Molde
 • Trondheim
 • Bjerkvik
 • Ålesund
 • Steinkjer
 • Tromsø
 • Mo i Rana
 • Førde
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • + flere ladere ved Stokke

I fase to bygges nettverket ut ytterligere på fem lokasjoner.

Når utbyggingen står ferdig, vil ladenettverket bestå av 152 ladepunkter i alle landsdelene.

Målet er å koble sammen de ulike terminalene og landsdelene med kjøretøy som utelukkende bruker fornybare energikilder. I dag er strekningen mellom Oslo og Stokke en slik korridor, der alle kjøretøyene bruker elektrisitet eller biogass som drivstoff.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur