Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 08.01.2021 

Følte seg hjemme i AF fra starten

Amund Tøftum overtok rollen som konsernsjef i AF Gruppen 24. august etter 15 år i selskapet, hvorav fem i konsernledelsen. Han bringer bred erfaring til stillingen, både fra bygg, anlegg og offshore.

Amund Tøftum startet opprinnelig som ingeniør og formann på grunnarbeid innen anlegg i AF. Han har erfaring fra flere driftslederstillinger og arbeid med forretningsutvikling før han ble hentet inn som prosjektdirektør for offshore-divisjonen i AF. Etter hvert ble han konserndirektør for offshore og senere for en stor del av bygg-divisjonen, før han overtok som sjef for hele konsernet i august.

Tøftum er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved NTNU.

Vi spurte den nye konsernsjefen hva han ser mest frem til å ta fatt på i den nye rollen:

– Jeg vil starte med at det er et privilegium å være en del av laget. Det er så mange utrolig dyktige folk. Å omgås med de beste i sin bransje er givende, understreker Tøftum, som gleder seg til å gå løs på strategien for 2024 sammen med den nye ledergruppen.

AF Gruppen har jo hatt en betydelig vekst, hvordan ser det ut fremover?

– Ja, vi har vokst godt. Ordrereserven er oppe på 34 milliarder, sier den nye toppsjefen, og basert på veksten i første halvår i år forventer han fortsatt vekst fremover.

– Da jeg kom inn i AF lå omsetningen på 3,5 milliarder, i 2015 cirka 12 milliarder. Nå ligger vi an til å nå over det dobbelte. Viljen til lønnsom vekst har alltid vært til stede i AF.

Når det er sagt, omsetning og størrelse er ikke i seg selv noe å trakte etter, reflekterer Tøftum, som mener det er bunnlinjen som virkelig teller selv om prestasjon i bransjen ofte er knyttet til topplinjen.

Han synes også at selskapet jobber grundig godt etter FNs bærekraftmål, og spesielt bærekraftmål nummer 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

– Det inspirerer meg like mye som fokus på topplinjen, forteller han.

Nøkkelen til suksess

Som sentral aktør i mange av de største samferdselsprosjektene i Norge, spurte vi hva som er AFs nøkkel til suksess i prosjektgjennomføring.

– I AF så er det med å sette en robust ledelse og god risikostyring og god drift helt sentrale stolper i suksessoppskriften. At vi velger de rette prosjektene, styrer risiko, og er god på drift betyr økt konkurransekraft. Når vi ser at et prosjekt er rett og vi har de rette folkene tilgjengelig med kapasitet til å levere bra, da er det ikke noe begrensninger fremover. Det dreier seg om å ha kontroll.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Starten for AF i 1985 var jo en gjeng som brøt ut for å blant annet ta store anleggsprosjekter AF Spesialprosjekter. Jeg ble selv rekruttert inn i det. Det er fascinerende å kjøre store og kompliserte prosjekter, det er en del av driven.

Har du planer om endringer på sikt eller skal dere bygge videre på det selskapet har gående?

– Det ligger så mye godt i den kulturen vi har bygget opp over lang tid, svarer Tøftum, og viser til AFs forretningsidé om å «skape verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk».

AF legger dessuten vekt på å være nysgjerrig og fremoverlent.

– Det ligger mye frihet i å være nysgjerrig og fremoverlent. Vi har absolutt mulighet og de beste forutsetninger til å ta nye steg. Vi har de beste folkene i bransjen og en tydelig kultur. Vi har en sterk struktur både i risikostyring og apparatet rundt. Vi er i god driv, sier Tøftum, som ikke ønsker å sette noen begrensninger på hva selskapet kan oppnå.

– Til syvende og sist dreier det seg om folk, og å være god på det du gjør. Det er en fin balanse.

Hvordan blir satsingen innen samferdsel fremover?

– Vi tilpasser oss markedet, rammebetingelsene og konkurransebildet. Vi fokuserer på oss selv og hva vi kan gjøre bedre. Anleggs- og samfunnsmarkedet virker å skulle være i fortsatt sterk vekst. Det er jo avhengig av det offentlige og at det blir gjennomført. Det gjelder å velge gode prosjekter hvor vi kan bidra.

Hvordan ser du på viktigheten av innovasjon, kanskje spesielt innen bro- og tunnelbygging?

– Det er både ønske og nødvendighet innenfor bro og tunnel. Men basis er at man har robust organisering, god risikostyring og at man er «rå» på drift. På toppen av det er teknologisk innovasjon ønskelig for å oppnå økt sikkerhet, lavere kost og lav miljøbelastning. Robotisering og automatisering er virkemidler for å nå lavere kost, kortere byggetid, bedre arbeidsmiljø og lavere miljøbelastning.

Kjente seg hjemme fra starten

Du har 15 års fartstid i AF hvorav fem i konsernledelsen. Hvordan tenker du erfaringen vil komme til nytte i den nye stillingen?

– For min del så startet jeg i AF fordi jeg så en helt egen glød i øynene på de som rekrutterte. Jeg følte meg raskt hjemme i kulturen og blant de folkene jeg traff. Med den AF-kulturen og de verdiene i bunn pluss ønsket om å prestere og at man er nysgjerrig og fremoverlent, det har jeg følt meg hjemme i fra starten, svarer Tøftum, som har fått ta del i mange muligheter og utfordringer gjennom sine 15 år i selskapet.

– Det å være kjent med organisasjonen, folkene, teamene og å ha en viss forståelse, ser jeg som en styrke.

Hva er dine tanker rundt rekruttering?

– AF har hatt veldig gode prestasjoner i forhold til bransjen for øvrig. Dermed så rekrutterer vi de dyktigste i bransjen pluss at vi rekrutterer internt. Kundekultur er viktig, det gjør det mulig å gjøre lederbytte i fart. Så tror vi det gir motivasjon at vi presterer bra. Det åpner opp og gir muligheter, sier en fornøyd Tøftum.

– Mye av vitaliteten får vi jo med rekruttering. Vi har steget til å være en attraktiv arbeidsgiver i Norge.

Hvordan motivere medarbeidere og gjøre dem best mulig i stand til å gjøre jobben?

– Nå har vi veldig mange dyktige ledere som er flinke til å motivere de rundt seg. Det er jo et teamarbeid. Vi har desentralisert ledelse, folk er med på å ta beslutninger så nær der det skjer som mulig. Samtidig jobber vi med å rekruttere. Vi har en kultur med klare mål. Vi har trivsel, det jobber vi kontinuerlig med, og å skape gode resultater, sier Tøftum, som har tro på at det er bra for motivasjonen.

Viktig lærdom fra gårdsdrift

Hvordan ser du på deg selv som leder, og hvilke egenskaper og erfaringer har du spesielt god nytte av i arbeidet?

– Det er alltid vanskelig å bedømme seg selv. Jeg håper mine egenskaper speiler deler av AF-kulturen i hvert fall. Min person er ikke egentlig så viktig, i det store og hele er det det AF har prestert som er interessant, mener Tøftum.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Jeg kommer fra en gård. Jeg er vokst opp på gård fra Gudbrandsdal, og har tatt med meg viktig lærdom derfra, fortsetter han.

Å være gårdbruker betyr en viss livsstil og at man i realiteten deltar i en familiebedrift. Tøftum har også vært i marinen og gikk befalsskolen før studiene ved NTNU. Han drar også nytte av erfaringen han har gjort seg innen forskjellige områder av AF.

– Jeg har vært med å lede ganske store prosjekter i offshore i Nordsjøen. Det har vært lærerikt. Og jeg har vært en del av konsernledelsen i AF i fem år, det har vært et privilegium. Summen av det jeg har vært med på – eller kanskje viktigst er alle de flinke folkene som jeg har jobbet med – er det som jeg har vært mest privilegert med.

Har du hatt mentorer eller personer som har vært av spesiell betydning for deg i karrieren?

– Det startet jo med tiden på gården: faren min, hans evne både til å se andre og bygge selvtillit, forteller Tøftum, pluss onkelen med sin evne til å glede seg over utfordrende oppgaver.

– I marinen hadde jeg dyktige ledere som var flinke til å formidle lederskap. Og fra starten i AF har jeg truffet ledere jeg ser opp til og fortsatt ser opp til, både når det gjelder det å bygge lag og drive virksomhet. Jeg har hatt mange ledere og forbilder som har villet meg vel. Det har vært fantastisk.

På spørsmål om hvordan han selv er med på å bringe andre opp og frem, svarer Tøftum at han håper både han og resten av ledelsen i AF er dyktige på å utvikle andre.

– Og at vi klarer å være ledere for andre som de vi selv ønsker å ha, så vi får ut potensialet i folk.

Familien er det viktigste

Hva inspirerer og motiverer deg, utover det du allerede har snakket om?

– Idrett har alltid vært en inspirasjon, svarer han, det har alltid gitt energi og inspirasjon.

– Enkeltprestasjoner og hvor dyktige individer kan være. Det som er interessant er å få utnytte det i team. Hvor langt vi kan nå med så bra folk og så dyktige team, det er motivasjon.

Hvordan får du dine beste ideer?

– Det er ofte litt situasjonsbestemt, jeg får dem gjerne sammen med andre, svarer Tøftum, og spesielt i situasjoner der problemer må løses.

Hvordan slapper du av og lader opp? Og hva med balanse mellom jobb og privatliv?

Her svarer Tøftum at han finner både jobb og familie utrolig givende.

– Vi er jo hele mennesker – det at AF-ere har et godt liv både på jobb og hjemme er viktig. For min egen del er det alltid viktig å trene og holde meg aktiv. Jeg henter overskudd i å trene. Så er jeg veldig glad i fjellturer sammen med kamerater. Men det viktigste er familien, understreker Tøftum, som er bosatt i Oslo sammen med kone og tre barn.

– Jeg er familiefar, jeg har én på syv år og tvillinger på fem, forteller han, og understreker viktigheten av å ta vare på familien.

–Det å tilbringe tid med ungene er det som gir mest, sier han, da lader han opp.

– Det er det som er en gave i livet. Jeg har en fantastisk kone, vi er et kjempegodt team som utfyller hverandre. Jeg er heldig og privilegert.

Til slutt, er det noe spesielt du brenner for, noe personlig engasjement ved siden av jobb og familie?

– Jeg er hjelpetrener på fotballaget til datteren min. Idrett, breddeidrett i Norge synes jeg er fint. Det at man har gode idretts- og fritidsmuligheter for ungene er bra. De ildsjelene som står på for barna setter jeg veldig pris på. Jeg har veldig høy respekt og anerkjennelse for de som står på for det.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur