E39 Mandal Øst - Mandal By

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet realiseres fra kommunegrensen Kristiansand/Lindesnes til Mandalselva, og derfra ny tilførselsvei til sentrumsnært Mandal i Agder. Det bygges sju kilometer ny, trafikksikker firefelts vei med fartsgrense 110 km/t, og seks kilometer tofelts vei med midtdeler og fartsgrense 90 km/t til Mandal. Kontraktsverdi er 1,75 milliarder kroner, uten merverdiavgift.

Hæhre Entreprenør er totalentreprenør. Kontrakt for utbygging Mandal øst – Mandal by er den første kontrakten i Nye Veier med tidliginvolvering av entreprenør, hvor entreprenør sammen med byggherre og utvikler reguleringsplan og bygger. Prosjektet omfatter to planfrie kryss, en tunnel, to større bruer, vilt under- og overganger, kjøre- og gangveikulverter, drifteveier, gang-/sykkelvei og rundkjøringer. Prosjektet har høy oppmerksomhet på ytre miljø-tiltak.

Trafikk settes på desember 2021 og prosjektet skal ferdigstilt innen sommeren 2022.

E6 Kvål - Melhus

Prosjektet realiseres fra Kvål til Melhus sentrum, like sør for

E18 Tvedestrand - Arendal

22 km ny firefelts vei mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen

E6 Kolomoen - Moelv

Vi er stolte over å ha jobbet med flinke entreprenører, rådgivere

E18 Rugtvedt-Dørdal

Vi er stolte over å ha jobbet med flinke entreprenører, rådgivere