E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge 18 000 meter ny hovedvei mellom Os og Bergen. Utbyggingen starter ved Svegatjørn i Os og fortsetter til Rådalen i Bergen. Prosjektet omfatter også ny fylkesvei fra kryss i Endelausmarka til Åsenvegen. Prosjektet har en totalkostnad på 6,25 mrd. kr.

Med dyktige entreprenører, rådgivere og andre fagfolk på laget står prosjektet ferdig i 2022.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

Fv. 1621 Professor Kohts vei

Prosjektet strekker seg fra krysset Kveldsro Terrasse/Markalleen til