E6 Kvål - Melhus

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet realiseres fra Kvål til Melhus sentrum, like sør for Trondheim. Det bygges syv kilometer ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Entreprisekostnad er 850 millioner kroner eks. mva.

Nye Veier har Peab Anlegg som entreprenør og COWI som rådgiver. Dette er Norges første integrerte prosjektleveranse (IPL) innen veiutbygging. Prosjektet omfatter syv kilometer europavei hvorav fem kilometer er en breddeutvidelse av eksisterende vei, seks betongbruer, en miljøtunnel, flere kulverter for jordbruksmaskiner og tre kilometer ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei. Byggestart var i 2019, og veistrekningen skal være ferdigstilt i 2022.

Byggherre
Nye Veier
Hovedentreprenør
PEAB Entreprenør
Rådgivende Ingeniør
Cowi
Kategori
Status
Kostnadsramme
850 MNOK
Startdato
2019
Sluttdato
2022

Prosjekter fra Nye Veier