E6 Kvål - Melhus

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet realiseres fra Kvål til Melhus sentrum, like sør for Trondheim. Det bygges syv kilometer ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Entreprisekostnad er 850 millioner kroner eks. mva.

Nye Veier har Peab Anlegg som entreprenør og COWI som rådgiver. Dette er Norges første integrerte prosjektleveranse (IPL) innen veiutbygging. Prosjektet omfatter syv kilometer europavei hvorav fem kilometer er en breddeutvidelse av eksisterende vei, seks betongbruer, en miljøtunnel, flere kulverter for jordbruksmaskiner og tre kilometer ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei. Byggestart var i 2019, og veistrekningen skal være ferdigstilt i 2022.

E39 Mandal Øst - Mandal By

Prosjektet realiseres fra kommunegrensen Kristiansand/Lindesnes til

E18 Tvedestrand - Arendal

22 km ny firefelts vei mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen

E6 Kolomoen - Moelv

Vi er stolte over å ha jobbet med flinke entreprenører, rådgivere

E18 Rugtvedt-Dørdal

Vi er stolte over å ha jobbet med flinke entreprenører, rådgivere