Eidsvoll: Venjar- Langset

Prosjektbeskrivelse

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og leverandører er vi full gang med å bygge fremtidens jernbane gjennom Eidsvoll. Dobbeltsporprosjektet i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling. Når utbyggingen er ferdig høsten 2023, vil de reisende dra nytte av betydelig kortere reise Oslo-Hamar.

Follobanen

Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og

Sandbukta - Moss - Såstad

Bane Nor er i full gang med å bygge fremtidens jernbane gjennom