Fv. 1621 Professor Kohts vei

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet strekker seg fra krysset Kveldsro Terrasse/Markalleen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei. Strekningen er ca. 1250 m lang og planområdet ligger i Bærum kommune. Prosjektet er i regi av Statens vegvesen, og hadde byggestart i 2018. Planlagt ferdigstillelse er årsskiftet 2020/2021.

Fv. 1621 Professor Kohts vei er en del av regional sykkelveg langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Når dette prosjektet er ferdig utbygget, vil det være sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge