Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Prosjektbeskrivelse

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de blir tryggere for trafikantene, og oppfyller kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Vålerengtunnelen er den siste Oslo-tunnelen som oppgraderes, og vil stå ferdig i løpet av sommeren 2021.

Oppgraderingen omfatter blant annet nye rømningsveier, flere punkter for uttak av slokkevann, oppgradert teknisk utstyr og brannsikring. I tillegg til de mange sikkerhetsoppgraderingene blir en del av Vålerengtunnelen forsterket. Dette arbeidet gjøres på vegne av Bane NOR, som skal bygge nye togspor over tunneltaket.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge

Fv. 1621 Professor Kohts vei

Prosjektet strekker seg fra krysset Kveldsro Terrasse/Markalleen til