Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Rassikring: – Statsbudsjettet skuffer
Rassikring: – Statsbudsjettet skuffer Foto: iStock

Rassikring: – Statsbudsjettet skuffer

Regjeringen foreslår 1,9 milliarder til ras- og skredsikring neste år. Det er langt fra tilstrekkelig, mener lederen av Nasjonal rassikringsgruppe Åshild Kjelsnes.

EMNE: Rassikring
PUBLISERT: 06.January.2020

I forslag til nytt statsbudsjett foreslår regjeringen drøyt 1,9 milliarder kroner til ras- og skredsikring, derav 796,3 millioner til fylkesveinettet.

– Det er viktig å gi fylkene mulighet til å sikre egne veier. Regjeringen foreslår derfor å fordele nær 800 millioner kroner til rasutsatte fylkesveier. Midlene er fordelt etter Statens vegvesens kartlegging av rasfaren på norske veier. Det kommer folk i hele landet til gode, mener samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Ikke godt nok

Lederen for Nasjonal rassikringsgruppe er ikke enig:

– Det er ikke i tråd med gjeldende retningslinjer om at det skal være en 50/50-fordeling på skredsikringsmidlene mellom fylkes- og riksveier. Det gir heller ingen økning sammenlignet med budsjettet for 2019. Regjeringen ser ut til å være fornøyd med tempoet for å sikre veiene våre. Når behovet er så veldokumentert, er det ikke godt nok.

Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nasjonal rassikringsgruppe ble opprettet i 2001, og representerer de ni mest rasutsatte fylkene i Norge. Målet er å få utarbeidet og vedtatt en nasjonal plan for sikring av alle skredpunkt med høy eller middels skredfaktor i løpet av neste 12-årige NTP-periode, både på fylkes- og riksveinettet.

– Med tanke på signalet i forslaget til neste års statsbudsjett må vi derfor sette vår lit til at regjeringen tar krafttaket i samband med rulleringen av neste Nasjonal transportplan (NTP), og at de der realiserer den 12 års-planen vi etterlyser. Vi har støtte for denne planen fra fylker som Rogaland i sør til Finnmark i nord. I tillegg har vi bred støtte fra blant andre Norges Lastebileierforbund, NAF, Opplysningsrådet for vegtrafikken, Sjømatnæringene og en rekke regionråd, sier Kjelsnes.

Trenger 50 milliarder

Statens vegvesen har laget skredsikringsoversikter for hver veiregion i Norge. Her går det frem at for å sikre det som er kjent som høy og middels skredfaktor vil vi trenge omtrent 50 milliarder kroner, konstaterer Kjelsnes.

– Nasjonal rassikringsgruppe sier derfor at behovet slik vi kjenner det i dag er om lag 50 milliarder. Det betyr ikke at alle punkter dermed blir sikret, men det som er vurdert faglig mest utsatt rundt om i landet.

 Åshild Kjelsnes mener problematikken rundt ras og flom ikke blir godt nok prioritert, selv om det har skjedd mye positivt siden Nasjonal rassikringsgruppe ble etablert.

– Med den tildelingsstakten som ligger til grunn i inneværende NTP vil det ta minst 30 år å sikre de kjente skredpunktene innenfor de to høyeste skredfaktor-kriteriene. Det mener vi er uakseptabelt. Folk som bor og lever med rasfare skal ikke måtte gjøre det i generasjoner fremover. Dagens samfunn er konstruert for at vi skal ha fremkommelighet hver dag, for eksempel i forbindelse med beredskap, hjemmesykepleie, skole, arbeid og næringsliv. Det eksisterer ingen samlet plan for når tid veinettet skal være skredsikkert, i motsetning til plan for motorveier og jernbaneutbygging – der vi har både korttids- og langtidsplaner.

Etterlyser helhetlig skredsikring

– Videre må vi se skred og flom, det vil si naturfare, i en større sammenheng. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har for små rammer til å drive effektiv kartlegging og tiltak i raskt nok tempo. Fordi gapet mellom behov og tildelingsstakt ikke minsker, vil problematikken med ras og flom forsterke seg – gitt klimaendringene.

Skal vi klare å sikre innbyggerne og trafikantene på en bedre måte må vi ta et krafttak nå, mens behovet ennå er håndterbart, mener Kjelsnes:

– Vi trenger helt klart å realisere en nasjonal, helhetlig plan for både ras- og skredsikring, som gjelder både for fylkes- og riksveinettet. Vi vet det kommer nye utfordringer. Derfor haster det å ruste seg. Dersom vi ikke tar tak i dette umiddelbart, vil problemet bare øke.

– Sikre veier skal ikke være ekstraservice. Trafikantene skal kunne ha tillit til at det offentlige veinettet er trygt. Naturfare er det eneste en trafikant ikke kan påvirke gjennom egen kjøreadferd – sett i sammenheng med sikkerhet på veier og i trafikken.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Mest Lest

Gode resultater med avansert ultralyd

Ny riksvei fra Løten-Elverum bygges på rekordtid

– Varm er godt ord. Det skaper trygghet

SINTEF og NTNU løfter fram bærekraftig betong

Masseforvaltning

Osram gjør Oslo til en smart by

Gatelys: Et nytt nav i veinettet

Nytt kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika

I sluttfasen med gigantprosjektet i Fredrikstad

Norsk Bergindustri 10 år

Arktisk jernbaneforbindelse: Styrker forbindelsen i Nord

– Hva ville dere gjort i min stol, spør Bettina Sandvin

Trafikksikkerhetsforeningen er godt i gang med sin sommerturné 2019

Verdens mektigste vannkvinne

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Nordic Bulk nominert til Energi og Klima sin pris for grønn teknologi

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Strengere krav til entreprenører på veiprosjekter

Planer for ny lufthavn presenteres for bystyret i Bodø 8. februar

Setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Fremtidens veger

Døme på fine gang- og sykkelbruer

Åpner E6 gjennom Skarpsnotunnelen

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

Valgt til å rehabilitere Vålerengtunnelen

Teknologioptimismen må ikke bli en hvilepute

Første Rogfast-entreprise klar for markedet – verdens dypeste tunnel

Har forsket på hvordan brudekker reagerer på vind

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Raskare utskifting av gamle tog i Trøndelag

Betongheller som renser luften

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Mer enn “bare en bro”

Nye kontrakter gir mersmak for Vegvesenet

Historisk landstrøm-satsing: En milepæl

Bane NOR og Norconsult i finalen i BIM-VM for andre gang

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Havvind uten subsidier er mulig

Ny pris til Avinor Oslo lufthavn

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

– Det er dette som er samfunnsplanlegging

Krevende å bygge E6 i elva

Elektriske biler, busser og ferger gir økte nettinvesteringer

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

30 år som asfaltforsker

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Bruken av salt på norske veier går ned

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

Fortsatt behov for norsk gass i Europa

Forvandlet småkraftverk til forbildeprosjekt

Du og dine data er sikret på veien

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Fullsatt byfrokost om den komplekse midtbyen

Flaskehals borte mye raskere

Nedgangstider i oljen fører bedrifter på land

Utslippsfri luftfart i 2040?

Brobyggeren som er summen av mange

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Delte meninger om elektromagnetiske felt

Slik jobbes det med å bedre næringen for maskinentreprenørene

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Hvordan skape trygge veier for flere trafikantgrupper?

Nytt konsept for utbedring av vei

Har brøytet vei i 40 år

NCC-anleggsprosjekt miljøsertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå

Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp

Advarer mot rask snøsmelting i Sør-Norge

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Vil gjøre VR realistisk ved bruk av “egne hender”

Anvendbart på hele infrastrukturen vår

Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Det er viktig at vi ser fremover!

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo

Etterslep på veiene, tross milliarder til samferdsel

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

Vi som er med på å bygge landet

Ny E134-milepæl: Over ett år uten skade med fravær

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

Vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

Mange innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram

Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

Digital endringsreise for anleggsentreprenør

Norgesglasset vant bransjepris

Klar-ferdig-byggestart av InterCity gjennom Eidsvoll

Norge trenger Ocean Space Centre

Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen

Drammen-Kobbervikdalen på høring