Foto: Flage Maskin AS |Foto: iStock
Publisert
19.01.2020

Skal bygge rassikring for 210 millioner

Fylkesvei 53 mellom Øvre Årdal og Holsbru skal rassikres. Statens vegvesen har signerte kontrakt med Flage Maskin AS om bygging av ny rassikringstunnel i Ljoteli på fylkesvei 53 i Årdal.

Den nye tunnelen skal sikre mot steinsprang, nedfall av is og snøskred og gjøre fylkesveien mer forutsigbar.

Området Ljoteli er en del av strekningen Årdal–Tyin, og er utsatt for både steinsprang, nedfall av is og snøskred. Den nye tunnelen skal redusere risikoen på for skader på de veifarende. Målet er at fylkesvei 53 skal bli en forutsigbar og åpen vei med færre stenginger.

Syv konkurrerte om kontrakten

Tunnelen skal bli ca. 1,1 km lang, og den skal sikre et bratt parti av stigningen opp fra Øvre Årdal i Sogn mot steinsprang, nedfall av is og snøskred. Syv entreprenører konkurrerte om kontrakten på fylkesvei 53 Årdal-Tyin. Etter at to av tilbudene i konkurransen ble avvist, sto Flage Maskin AS fra Voss igjen med det beste tilbudet. Kontrakten med en sum på 210 millioner eks. moms ble signert på regionvegkontoret på Leikanger av fungerende regionvegsjef Tone Oppedal og daglig leier Ole Petter Flage i Flage Maskin AS.

 – Dette er en viktig kontrakt for oss, da den sikrer folk og maskiner arbeid gjennom vinteren. Vi ser for oss å starte arbeidet rundt månedsskiftet, og vi har planer om å begynne på selve tunneldrivingen i januar, sier prosjektleder Erik Flage.

Er i gang med det forberedende arbeidet

 Selve arbeidet har planlagt oppstart i januar 2020. Før det har entreprenøren gjennomført noen forberedende arbeider.

Flage Maskin har allerede jobbet noen måneder på fylkesvei 53, da de også fikk oppdraget med å gjøre det forberedende arbeidet til tunnelprosjektet i Ljoteli. Blant annet er murer under veien forsterket, det er gjort masseutskifting og sprengt ut skjæringer.

Det bes om tålmodighet da arbeidet innebærer at veien må stenges i perioder.

 – Vi ser frem til å få utbedre veien i Ljoteli, og vi ber folk i Årdal til å ha tålmodighet med oss, da det blir mye arbeid og stenginger ut over høsten og vinteren, sier prosjektleder Jens-Ivar Nilsen i Statens vegvesen.

Den nye tunnelen skal sikre at fylkesvei 53 blir en mer forutsigbar og åpen vei med færre stenginger. Den nye Ljotelitunnelen blir 1.100 meter lang. I tillegg skal det bygges om lag 1200 meter vei i dagen, hvor 600 meter skal bygges på Holsbru og resten inn mot hver ende av den nye tunnelen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur