Publisert
17.04.2018

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

– Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil […]

– Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Offentlige data er en verdifull ressurs. Mobilappene som hjelper oss å finne de beste reiserutene trenger offentlige data, det samme gjør både kommunale byplanleggere og kreative gründere eller forskere. Fremtidens mobilitet vil bli smartere og grønnere enn i dag, og data er på mange måter energien i denne utviklingen.

Det offentlige sitter på store mengder data, som vi ønsker skal deles på en trygg og gjennomtenkt måte. Strategien for tilgjengeliggjøring av offentlige data i samferdselssektoren er en oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda.

Nå sender vi to tydelig signaler: Til våre etater og virksomheter er oppdraget å dele data når det er riktig. Til innovative miljøer både i og utenfor det offentlige er dette en invitasjon til å bruke offentlige data på nye måter. Offentlige data tilhører alle og jeg håper derfor de kan brukes på en måte som er nyttig for samfunnet som helhet. Og om noen skulle være i tvil er det absolutt lov å utvikle kommersielle tjenester som tar i bruk disse dataene, sier samferdselsministeren.

Min oppfordring til innovative bedrifter, til teknologistudenter og til våre egne etater og virksomheter er å tenke nytt. Ingen vet nemlig hva vi vil ønske av nye løsninger i fremtiden, noen må først vise oss hva som er mulig.

Bakgrunn for strategien

Dataanalyse kan bidra til å optimalisere prosesser, beslutninger og prognoser. Samtidig kan økt bruk av data bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling.
Data er drivstoffet inn i digitaliseringsprosesser og økt tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren kan bidra til effektivisering og innovasjon i leveransen av offentlige tjenester innenfor samferdselssektoren. Datasettene som offentlig sektor forvalter kan også gi grunnlag for innovative, smarte mobilitetsløsninger utviklet av privat sektor.
Potensialet som ligger i økt bruk av åpne data fra samferdselssektoren er betydelig, og offentlige data i sektoren må i større grad gjøres tilgjengelig for bruk i nye sammenhenger. Strategien for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra samferdselssektoren skal bidra til dette.
Strategien legger til grunn følgende grunnprinsipp: Data skal være så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. Strategien gjelder altså bare opplysninger som kan deles uten hinder av taushetsplikt.
Målgruppen for strategien er Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter – etater, tilsyn og selskap. Disse vil bli bedt om å utarbeide handlingsplaner for økt tilgjengeliggjøring av sine data.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur