Administrerende direktør Petter Arnesen. Foto: Katrine Lunke / APELAND
Publisert
24.02.2021

Rejlers med første storsignering etter oppkjøp av KANtech

Med nykjøpt spisskompetanse på infrastruktur har Rejlers signert sitt første oppdrag på rådgivning i jernbanesektoren i Norge. Rejlers og det nye familiemedlemmet KANtech har gjennom gjeldende rammeavtale fått ansvar for detaljplanleggingen av økt strømforsyning med AT-system på strekningen Drammen-Sandvika.

Bane NOR ønsker å oppgradere kontaktledningsnettet på strekningen mellom Drammen og Sandvika, ved å bytte fra dagens konvensjonelle system til et autotransformatorsystem.

Strøm er en kapasitetsutfordring på strekningen på sikt. Med et oppgradert system, kan hvert tog mates med mer strøm. Det betyr at det kan gå både flere og lengre tog, med flere vogner, på strekningen.

Utredningen av behovet for en oppgradering er gjennomført. Nå skal Rejlers detaljplanlegge oppdraget, før Bane NOR beslutter om de går videre med bygningsplan og igangsetting.

KANtech har flere erfaringer med lignende prosjekter på andre strekninger i landet. Dette oppdraget er likevel noe mer komplisert, og derfor skal også fagfolk i Sverige kobles på.

– Rejlers i Sverige har over mange år bygd opp et stort fagteam med jernbane som spesialitet. Kombinasjonen av kompetansen vi nå har fått med nye kolleger fra KANtech, som er vant til å lede slike prosjekter, sammen med fagteamet vårt i Sverige, tror jeg var helt avgjørende for at vi fikk tillit til dette oppdraget, sier administrerende direktør i Rejlers, Petter Arnesen.

Detaljeplanen skal leveres i august inneværende år. Dersom Bane NOR går videre med prosjektet blir det igangsatt byggeplan i 2021.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur