– Det har vært snakket om en stund – om hvilke muligheter det kan by på, og hva som må til for å få det på plass. Når muligheten bød seg, søkte vi om forskningsmidler, og det fikk vi. Så fra juni er vi i gang med å utvikle bedre støtte for risikohåndtering og risikoinformasjon i BIM verktøy i prosjektet kort og godt navngitt RiskBIM.
Emner
Publisert
22.08.2019

RiskBIM kan bli en felles plattform

– Det har vært snakket om en stund – om hvilke muligheter det kan by på, og hva som må til for å få det på plass. Når muligheten bød seg, søkte vi om forskningsmidler, og det fikk vi. Så fra juni er vi i gang med å utvikle bedre støtte for risikohåndtering og risikoinformasjon i BIM verktøy i prosjektet kort og godt navngitt RiskBIM.

André Alexandersen Hauge er til daglig «senior research scientist» i avdelingen for «Risk,Safety and Security» ved Institutt for energiteknikk i Halden, og han er utnevnt til prosjektleder for et prosjekt for å utvikle RiskBIM. Det er Bane NOR som er ansvarlig for prosjektet, og IFE leverer prosjektledelse og forskningsstøtte. Han sier til Samferdsel & Infrastruktur at han har stor tro på dette prosjektet, og at det lenge har vært snakket om å få det til:

Flere ønsker dette

– Både BaneNOR, Statens Vegvesen, IFE, COWI, Multiconsult og NTNU har snakket om dette en stund, og når vi nå fikk muligheten til å søke om et prosjekt, og fikk tilslag fra Forskningsrådet, er det ingen tvil om at det er glede i miljøet for dette. Innenfor prosjektering av jernbane og vei er det avgjort et behov for å utvikle en felles standard for integrering av RAMS data i BIM modeller på en måte som er forståelig og kommuniserbar for alle involverte, og dette er en gyllen mulighet til å få dette til.

– For dem som ikke vet hva RAMS betyr, kan du gi en nærmere definisjon?

– RAMS er et kortnavn for de engelske ordene for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Vi jobber systematisk med RAMS i alle fasene at et system. Å kunne utvikle bedre støtte for håndtering av RAMS data i BIM innenfor vil avgjort kunne by på mange fordeler, så vi er spente på å gå i gang med dette prosjektet, understreker han.

Både forskningsmiljøet, byggherrene, brukerne og konsulentene ønsket dette, og i og med at vi nå har fått forskningsmidler, kan det bli en realitet.

– BIM er jo ikke akkurat noen nyhet i seg selv?

– Nei, det er riktig. Fag som elektro, signal, van og avløp og så videre har jo brukt dette lenge allerede, men under InterCity-satsingen blant annet startet Bane NOR et initiativ for å få økt fokus på behovet for RAMS i BIM da dette fagområde har blitt hengende litt etter utviklingen. De definerte da krav til en egen fagmodell for RAMS.

Forskning

– Er det ikke bare å sette i gang med det, eller er det et spesielt grunnlag som må til?

– Saken er at det at når man først skal definere en egen fagmodell for RAMS, og inkludere et nytt fagområde inn i disse verktøyene, var det et ønske om å etablere et forskningsmessig grunnlag som støtte til å gjøre dette på en hensiktsmessig måte. Både forskningsmiljøet, byggherrene, brukerne og konsulentene ønsket dette, og i og med at vi nå har fått forskningsmidler, kan det bli en realitet. Det som nå står foran oss, er at vi skal utvikle modeller, og så teste dem ut etter vitenskapelige prinsipper. Vi ser for oss at det virkelig kan bli gode konsekvenser av dette forskningsprosjektet, for BaneNOR har som sagt følt behovet for en RiskBIM en stund allerede. Statens Vegvesen er også med, så dette kan får store konsekvenser for hvordan vi prosjekterer ny infrastruktur i Norge dersom vi har suksess med dette arbeidet.

– Så nå er det bare å glede seg?

– Ja, og det gjør vi virkelig. Jeg tror det skal bli moro å være med på dette prosjektet, for det har nemlig ganske så vidtrekkende konsekvenser, og om vi lykkes, kan det som sagt bety svært gode konsekvenser for alle som skal bygge infrastruktur i fremtiden. Det vil bli et godt verktøy for mange, og kanskje ikke bare RAMS-folk. Dette blir jo et verktøy som går på tvers av alle fagene, og det å jobbe tverrfaglig er alltid spennende.

Risiko

– Dersom du skulle oppsummere hva som er hensikten med RiskBIM, hva ville du si da?

– Det handler om å beskrive og kommunisere risiko. At man gjennom dette kan etablere en felles plattform å kommunisere dette på, slik at alle involverte i fremtidige prosjekter skal være like informert om hvilken risiko prosjektene til enhver tid innebærer. Jeg har god tro på at RiskBIM vil være en meget god plattform å kommunisere dette på, der både fordeler, risiko og hvordan den er håndtert – og skal håndteres, kan kommuniseres. Dermed kan vi oppnå en felles forståelse av risikoen i prosjektene, og det kan dokumenteres. Det bør være hevet over tvil at det vil kunne medføre en langt bedre måte å samhandle på enn det vi har hatt til nå, sier prosjektlederen optimistisk.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur