Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 28.09.2023 

Rv. 3 ved Fåset i Tynset kommune stenges fra fredag 6. oktober til søndag 8. oktober

Det må stenges for å skifte ut stikkrenne under veien cirka 4 kilometer sør for Motrøkrysset.

Det etableres midlertidig interimvei for den lokale personbiltrafikken, mens gjennomgangstrafikken og tungtransporten må belage seg på omkjøring via E6.

Lokal entreprenør

I tillegg til utskifting av stikkrenne, skal veiskråninger slakes ut.

Utførende entreprenør for arbeidene er Brødrene Harsjøen AS. Stengingen blir fra og med klokken 06:00 fredag 6. oktober og gjenåpning blir klokken 18:00 søndag 8. oktober. Om arbeidene blir ferdig tidligere enn planlagt, så åpnes veien så raskt som mulig.

Nedsatt fart og trafikklys for omkjøringsvei

Arbeidet med å etablere midlertidig vei for personbiltrafikken starter torsdag 5. oktober. Det blir nedsatt fart og noe redusert fremkommelighet mens rv. 3 er stengt. Trafikken for den midlertidige omkjøringsveien reguleres via trafikklys.

Lastebiler og modulvogntog vil bli henvist til E6, med skiltet omkjøring ved Ulsberg, Tynset, Rena, Elverum og Kolomoen. Blålysetatene vil ha mulighet til passere mens arbeidene foregår.

Vær oppmerksom og ta hensyn

Det oppfordres til å følge med på www.vegvesen.no/trafikk eller appen Vegvesen Trafikk for oppdatert informasjon.

Det oppfordres til at alle trafikanter er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres, følger skilting og ikke minst avpasser farten og tar hensyn til de som arbeider.

Statens vegvesen beklager ulempene, men dette er viktige og nødvendige arbeider som må gjøres.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur