Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen
Publisert: 01.12.2022 

Rv. 94 ut på anbud

Anbudskonkurransen på rv. 94 mot Hammerfest har startet. Statens vegvesen skal utbedret 5,2 km av dagens veg.

Vegvesenet skal plukke ut tre til fem kvalifiserte entreprenører til konkurransen om å få utbedre innfartsvegen til Hammerfest.

Strekningen som skal utbedres nå er Mollstrand-Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord- Saragammen (del II). Til sammen en strekning på ca. 5,2 km langs rv.94. mellom Grøtnes og Saragammen.

Arbeid og krav til leverandør.

For å bli godkjent for deltakelse i konkurransen (prekvalifisert) må entreprenøren ha tilstrekkelig erfaring fra følgende type arbeid:

1. Bygge ny veg i tilnærmet eksisterende trasé
2. Massehåndteringslogistikk, og sprengning
3. Erosjonssikring og steinplastring

Byggestart

Det tas sikte på å tildele kontrakt i juni 2023 med byggestart kort tid etterpå.

Utbedret veg skal stå ferdig oktober 2025.

Frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen er:

13. januar 2023, kl. 12.00. Norsk tid.

Les mer om utlysningen her

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur