Foto: Menzies Aviation
Publisert
26.02.2021

Samarbeider om banebrytende elektrisk de-icing rigg

Menzies Aviation, global tilbyder av bakketjenester til luftfart, annonserer i dag testingen av Vestergaard Elephant® e-BETA som er en ny elektrisk de-icingrigg på Oslo lufthavn. Dette er den første testen i sitt slag i Europa, og den andre globalt. Testen markerer et betydningsfullt steg i retning mot en bærekraftig bakkehåndteringstjeneste for luftfarten. Tester sålangt viser at den elektriske Vestergaard Elephant® e-BETA kan redusere utslipp av drivhusgasser, inkludert karbondioksid og nitrogenoksider, med opptil 87%.

Samarbeidet mellom Menzies Aviation og Vestergaard Company i testingen av kjøretøyet, er et resultat av langvarig partnerskap. Menzies har idag 11 Vestergaard rigger i sin de-icingflåte på Oslo lufthavn – et av verdens travleste deicingpunkter.

Menzies sitt team på over 40 eksperter i Oslo har levert de-icingtjenester siden 2016. Teamet håndterer en stor og kompleks operasjon med mer enn 5000 de-icinger i løpet av en normal sesong, fra september til mai. Dette gjør Menzies til den ideelle partneren for å teste ut nytt og innovativt utstyr.

Vestergaard Company er bransjeledende leverandør av bærekraftig utstyr til bakkehåndteringsektoren og målsetningen er å levere fullt ut bærekraftige versjoner av hele produksjonslinjen innen 2030. Dette er en avgjørende faktor for å kunne tilby en karbonnøytral bakkehåndteringstjeneste i fremtiden. Den elektriske Vestergaard Elephant® e-BETA er en viktig milepæl på veien mot reduserte utslipp av drivhusgasser og et mindre klimaavtrykk.

Testingen er en viktig del av Menzies sitt “Go Green”-prosjekt, etablert i Oslo i 2018. Gjennom dette prosjektet har Menzies gjort betydelige investeringer i miljøvennlige og bærekraftige kjøretøy for å redusere sitt karbonutslipp med mer enn 90 % av kjøretøyene byttet ut med elektriske versjoner. Dersom testingen skulle bli en suksess og Vestergaard Elephant® e-BETA bli en del av flåten, vil mer enn 97% av Menzies sitt Oslo-baserte bakkehåndteringsutstyr være elektrifisert.

– Vi er stolte av samarbeidet med Vestergaard Company og av å være en av de første i verden til å teste denne bærekraftige løsningen som er en videreføring av fremskrittene vi har oppnådd gjennom vårt «Go Green»-prosjekt. Den vellykkede testen av den elektriske de-icingriggen styrker ikke bare bærekraftigheten for vår operasjon på Oslo lufthavn, men også bærekraftigheten for hele industrien, sier Thomas Hoff Andersson, Vice President Northern Europe i Menzies Aviation.

– For oss er Menzies som global aktør og tillitsvekkende kunde, det åpenbare partnervalget i testingen av denne nye, bærekraftige riggen. Menzies Oslo leverer et stort volum av de-icingtjenester under utfordrende værforhold, og har vist at de er forpliktet til å utvikle en mer bærekraftig bakkehåndteringstjeneste. Vi har en felles interesse i en vellykket, ny rigg, René Laebel i Vestergaard Company.

– Avinor har et mål om at egen drift ved Oslo lufthavn skal bli fossilfri innen 2030. Vi er derfor glad for at våre samarbeidspartnere jobber i samme retning og har et grønt fokus når de videreutvikler sine tjenester, sier Ole Petter Storstad, direktør for flysidedrift for Avinor, Oslo lufthavn.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur