Foto: Arne Olav Lund AS
Inge Fosselie
Publisert: 23.05.2024 

Samspillkontrakt for ny hovedvannledning i Lillestrøm

Arbeidet med den nye hovedvannledningen i Lillestrøm er i gang og skal være ferdig våren 2025. Prosjektet drives i en samspillskontrakt, en av de viktigste for vann- og avløpssektoren i Norge hittil. Samspillkontrakt er valgt for å unngå konflikter underveis og skape et bedre prosjekt.

– Vi skal legge drøye 3000 meter med 1000 millimeter duktil vannledning, det vil si rør av støpejern med innvendig sementbelegg og utvendig korrosjonsbeskyttelse og PE-belegg, forklarer prosjektleder Anders Ragnhildrød fra Arne Olav Lund AS (AOL), som fikk kontrakten med Nedre Romerike vann- og avløpsselskap (NRVA). Kontrakten er på 144 millioner kroner.

Det er et anleggsteknisk komplisert prosjekt. Vannledningen skal gå under et industriområde med mye eksisterende infrastruktur, tett opptil en eksisterende industribygning og under et bussanlegg med busser inn og ut hele tiden. Som om ikke det er nok, skal vannledningen gå tvers gjennom en golfbane og tett inntil den gamle hovedvannledningen som har ligget der i rundt 45 år. Prosjektet ligger også nær jernbane og går over dyrket mark. Det skal være ferdigstilt våren 2025.

Samspillkontrakt

– Samspillkontrakt legger til rette for at partene kan jobbe sammen om å finne de beste løsningene for prosjektet, sier Trine Ulriksen Lunde, prosjektleder i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap.

Foto: Arne Olav Lund AS

Hun peker på at tradisjonelle entrepriser kan by på konflikter som kan ta mye tid og koste dyrt.

– Samspillkontrakter er en måte å unngå konflikter på og få til et bedre prosjekt. Poenget er at partene jobber sammen for et felles mål, legger hun til.

Samspillkontrakten gir muligheter for bonus hvis man kommer inn under målsum, eller tap hvis man går over. Poenget er økt verdiskaping og kvalitet og ikke minst redusert byggetid og dermed kostnad.

Anders Ragnhildrød fra AOL mener hovedpoenget med samspillkontrakt er at entreprenøren kommer tidlig inn med innspill ut fra sin erfaring og bakgrunn.

– Vi har mye erfaring med å være en aktiv entreprenør i utviklingsfasen, selv om vi ikke har jobbet så mye i samspillkontrakter. Men vi har mye erfaring med vannledninger, slår han fast.

– Valgene du gjør i en tidlig fase er styrende for hele prosjekteringen. I en tradisjonell utførelseskontrakt kommer ikke entreprenørens erfaringer til nytte i denne tidlige fasen. Dette unngår man med en samspillkontrakt der byggherre, konsulent og entreprenør sammen velger hvordan oppgaven skal gjennomføres, forklarer Ragnhildrød.

Rørtunnel

Svaret på noen av utfordringene som ligger i prosjektet i Lillestrøm er rørtunnel eller rørpressing, som det også kalles. Det er en god metode for å «legge» rør i løsmasser uten å grave dype grøfter.

– Vi presser et innvendig 1400 millimeter betongrør gjennom leirmassene med 500 tonns trykk. Tunnelrøret er 311 meter. Grunnen til at dette er valgt, er at vi skal grave forbi et industribygg med mye trafikk og tett inntil en eksisterende 1000 millimeter betongledning som er i full drift. Leirmassene inne i røret blir gravd og transportert ut, og vi kan trekke gjennom selve vannledningen. På den måten kommer vi oss under hele området uten å risikere setninger og skader, forklarer Anders Ragnhildrød.

Rørpressing er mer skånsomt enn graving og forstyrrer ikke omliggende masser. Det er også et poeng at vannledningen får ekstra beskyttelse under hele industriområdet.

– Det mest spesielle ved anlegget er de store dimensjonene og tunneleringen, mener prosjektlederen.

Betydning

Den nye hovedvannledningen i Lillestrøm vil bidra til økt leveringssikkerhet i regionen. Teknisk levetid er 100 år.

– Den nye hovedvannledningen dimensjoneres for 50 år frem i tid. Vi legger den nye ledningen ved siden av den vi har fra før. Vi sikrer den fordi den nærmer seg slutten av levetiden, forteller Trine Ulriksen Lunde.

Både byggherre og entreprenør understreker hvor viktig det er at man tidlig velger hvordan oppgaven skal gjennomføres, og at partene gjør det sammen. Det er tilfellet for dette prosjektet. Nå skal 20 mann fra Arne Olav Lund AS sørge for at alt står ferdig i løpet av våren 2025.

– Det er interessant og gøy å jobbe i samspill med entreprenøren og bruke kreftene på å finne gode løsninger. Vann og avløp er kanskje ikke det folk er aller mest opptatt av. Så lenge alt virker, er ikke interessen så stor. Men vi synes jo dette er kjempespennende, sier prosjektleder Trine Ulriksen Lunde fra Nedre Romerike vann- og avløpsselskap.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur