Illustrasjon: AFG
Publisert
05.02.2020

Selvkjørende anleggsmaskin testet ut i prosjekt

Målet er sikrere og mer effektiv veibygging gjennom bruk av autonome maskiner.

Gjennom gigantprosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst ønsker byggherre Nye Veier AS å fremme innovasjon og teknologisk utvikling. Resultatet er at totalentreprenør AF Gruppen utvikler flere nyvinninger, i samarbeid med relevante partnere og med bistand fra SINTEF. Blant disse er utviklingen av autonom (selvkjørende) vals.

Målet er å bygge veier raskere og mer effektivt. Innføringen av autonom vals skal også gi HMS-gevinst ved at ansatte kan unngå belastende arbeidsoppgaver, som inkluderer mye støy og vibrasjoner. På sikt er planen at en operatør kan betjene flere autonome maskiner fra et kontrollrom.

I drift neste år

Den siste uken har en prototype blitt testet ute i prosjektet E39. Testene har vært meget lovende.

– Så vidt vi vet er dette første gang autonom vals testet ut i anleggsområde. I henhold til godkjenning fra Statens Vegvesen for gjennomføring av testing på E39, så må det med tanke på sikkerhet være en operatør inne i vals som kan stoppe vals om noe uforutsett oppstår. Målet er at den skal være i full autonom drift før utgangen av 2020, sier fagsjef maskinautomasjon i AF Gruppen, Kristen Petillon.

 AF Gruppen utvikler valsen sammen med leverandørene Hamm og Semcon. Semcon har utviklet kontrollsystemet, inkludert de autonome funksjonene. Hamm har klargjort maskinen for styring av en tredjepart.

 – Det har vært en veldig god prosess og et tett og utviklende samarbeid mellom alle parter i utviklingen av denne autonome valsen, sier Rune Gulli, direktør i Wirtgen Group, som eier Hamm.

Han forteller at utviklingen av autonom vals har stått på agendaen for selskapet i lang tid.

– Å delta i dette prosjektet er en meget god mulighet til å få testet teknologien hos en profesjonell aktør og under reelle og krevende forhold. En vals som komprimerer stein i disse tykkelsene utsettes for enorme påkjenninger så her får man virkelig testet utstyret, sier Gulli.

God vals gir veikvalitet

Semcon er ansvarlig for at valsen er er selvkjørende, alt styring og sikkerhet rundt kjøretøyet. Den autonome løsningen bygger på kontrollsystemet Yeti Snow Technology AS, hvor Semcon er en av deleierne.

Teknisk prosjektleder i Semcon, Thomas Eriksen, påpeker at god kompaktering av de øvre lagene er avgjørende for at den ferdige veien skal ha høy kvalitet.

– Dette er et arbeide som krever stor grad av nøyaktighet og som utføres innen et avgrenset område. Det er de perfekte forutsetninger for en autonom løsning, hvor en operatør for eksempel kan styre flere maskiner, og arbeidet kan skje også på natten.

Må tåle norsk klima

SINTEF er forskningspartner i prosjektet, og bidrar blant annet med kunnskap om sensorteknologi, kompaktering samt lover og regler for autonome anleggskjøretøy.

De vil også bidra til at systemene som bygges legger stor vekt på sikker kommunikasjon, og avverging av hackingsforsøk. Systemet rundt kompaktering skal også videreutvikles til å bli mer effektivt.

– For å kunne benytte fullstendig selvkjørende anleggsmaskiner i fremtiden må lovverket tilpasses, samt at teknologien og spesielt sensorene må takle nordisk klima, sier Terje Moen, som leder prosjektet hos SINTEF.

Kommer bransjen til gode

Gjennom prosjektet E39 Kristiansand-Mandal investerer Nye Veier AS penger i prosjektet. Leder for teknologi og utvikling i Nye Veier, Sebastian Kussel, sier at det er viktig at totalentreprenør får mulighet til å gjennomføre forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)-prosjekter i de store totalentreprisene.

– Det er viktig for Nye Veier er at prosjektene gir effektiviseringsgevinst og dokumentert større nytteverdi enn kostnad. I tillegg skal resultatene gjøres tilgjengelig, slik at hele bransjen kan utnytte dem, sier Kussel.

Han understreker at autonom vals-prosjektet passer veldig godt inn i denne strategien.

– Det er beregnet store «teoretiske» gevinster, blant annet innen miljø og sikkerhet. Det blir gøy å se hvordan dette «reelt» gjennomføres, og ikke minst skaleres opp etter hvert.

Fakta:
Innovative løsninger i E39 Kristiansand-Mandal: Innsynsløsning (ISY Prosjekt) Et nettbasert program for å gjøre tilgjengelig prosjektinformasjon og BIM-modeller i prosjektet: Hendelser innenfor HMS, YM, Kvalitet etc. (integrasjon med Synergi), samt dokumentasjon fra på Sharepoint: kvalitetsdokumentasjon, FDV-dokumentasjon, arbeidsgrunnlag m.m. Fra i høst vil det også være mulig å se hovedfremdriftsplan visuelt gjennom BIM-modellene. Også automatisk modellpulisering, støtte for håndholdte enheter/mobil og offline-funksjonalitet vil bli innført. VR-teknologi Softwaren Dimension 10 benyttes til å gjennomføre virtuelle møter mellom underentreprenør Kruse Smith, rådgiver Norconsult og AF Gruppen. Det lastes inn modeller fra hvert av fagene. De gjennomgås 1-1 for å se feil eller mangler. Gjennom VR kan man se feil som ikke vil bli oppdaget på 3D-modeller på en «vanlig skjerm»: VR gir en bedre forståelse for dimensjoner/avstander. Autonom Vals AF Gruppen utvikler autonom (selvkjørende) vals sammen med leverandørene Hamm og Semcon. I tillegg bistår SINTEF i et forskningsprosjekt i forhold til sikkerhet og optimalisering av bruk. Valsen demonstreres i høst ute i felt, og målet er at den skal være i drift ved utgangen av 2020. Prediksjon og sanntidsmåling av vinterføreforhold 

 Kameraovervåking av veibanen skal gi tryggere føreforhold om vinteren. Bildene kombineres med metrologiske data, informasjon fra driftsentreprenører og trafikkovervåking. Dette gir en bedre prediksjon av føreforholdene, i tillegg til at de kan bruke mindre veisalt. Spektroskopisk kamera ble sammen med autonom vals presentert av AF i samarbeid med SINTEF som en tilleggsverdi til Nye Veier i tilbudet. Parametrisk analyse og modellering (PAM) PAM brukes i prosjekteringen og gir effektiv analyse av mange flere løsninger i én optimaliseringsprosess. Faktorer som klimagassutslipp, betongmengde, grunnforhold, massebalanse og anleggsgjennomføring kan analyseres samtidig.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur