Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Publisert
06.May.2019

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Det er prosjektleder for Rogfast-forbindelsen, Tor Geir Espedal fra Statens Vegvesen som sier dette til Samferdsel og Infrastruktur. Han kan opplyse at det er Implenia/Stangeland, Marti Tunnel AG og Skanska Norge som fortsatt er med i konkurransen, og vi ferdig med gjennomføringen av de første møtene med entreprenørene, såkalte dialog/avklaringsmøter. Det som skjer nå, er at entreprenørene regner på oppdraget, og skal lage en beskrivelse på hvordan de har tenkt å løse oppgaven.

– Når skal de være ferdige med det?

– Vi må ha inn alle tilbudene innen april, og regner med å skrive kontrakt i slutten av august, og har med bakgrunn i det en forventning om at tilriggingsarbeidene på Kvitsøy kommer i gang i oktober. I mellomtiden kommer vi så til å gå gjennom tilbudene hver for seg, for så å vurdere dem opp mot hverandre.

– Hva kommer til å bli vanskeligst med den prosessen?

– Tja, vanskeligst? Nei, det må jo være dersom tilbudene kommer ut veldig like. Da kan det bli litt utfordrende å finne ut av hvem som har levert det beste tilbudet. Men vi skal nok finne ut av det også, sier han rolig.

I rute

– Hvordan går det så med fremdriften på allerede igangsatte prosjekter?

– Vel, vi måtte jo revidere fremdriftsplanene våre, men i forhold til dem, er vi absolutt i rute. Så jeg regner med at alt skal bli ferdig i riktig tid. Nå begynner vi som sagt å forberede det største prosjektet, minner han om.

– Hvor stort er dette prosjektet i norsk sammenheng?

– Dette er jo et skikkelig Giga-prosjekt. Vi har jo sett noen slike, for Nye Veier har vel et par, og dessuten har vi jo Follobanen. Men at dette er et av de største, er det ingen tvil om. Derfor blir det ekstra viktig å gå gjennom både tilbud og fremtidige kontrakter, slik at vi sikrer oss en solid og god produksjonsprosess. Til sammen skal det bygges 20 kilometer tunnel og to ventilasjonssjakter på 10 meter i diameter som skal gå 250 meter ned fra Kvitsøy til hovedløpene i denne kontrakten. I tillegg skal dessuten den entreprenøren som får kontrakten bygge 4 kilometer vei i dagen, og ikke mindre enn fem bruer på Kvitsøy.

– Er slike store prosjekter ekstra vanskelige å gjennomføre?

– Dette er en svært krevende kontrakt, og entreprenøren som får kontrakten vil få store utfordringer med å gjennomføre kontrakten på en slik måte at HMS, Ytre Miljø, fremdrift, kvalitet og økonomi kan nås, slår han fast.

Leave a Comment