Publisert: 26.08.2018 

Signerte rammeavtale innen prosjektering og rådgiving

Bærum kommune har tildelt Norconsult en rammeavtale innen prosjektering og rådgiving knyttet til anlegg og infrastruktur. Åtte leverandører deltok i...

Bærum kommune har tildelt Norconsult en rammeavtale innen prosjektering og rådgiving knyttet til anlegg og infrastruktur.

Åtte leverandører deltok i konkurransen, og Bærum kommune inngikk parallelle rammeavtaler med fem ulike leverandører. Norconsult er en av disse.

Et vilkår for å bli tildelt rammeavtale var at selskapene kunne vise til høy kompetanse og god kapasitet innen fagene vann- og avløp, geoteknikk, berggeologi, veibygging, trafikk, samferdsel, bru, betong- og stålkonstruksjoner, landskap og elektro.

Takker for fornyet tillitt

Norconsult har tidligere hatt en rammeavtale med Bærum kommune innen vann- og avløp og tilknyttede fagdisipliner. Denne rammeavtalen utløp i juni i år etter fire års gyldighet. Den nye rammeavtalen som Norconsult nå er tildelt, er altså enda mer omfattende.

– Det er gledelig at Bærum kommune viser oss fornyet tillit gjennom å tildele Norconsult en ny rammeavtale med enda større faglig bredde. Vi gleder oss til å bidra med vår fagkompetanse og ser frem til å samarbeide med Bærum kommune om å skape verdier for kommunen og dens innbyggere, sier Bård S. Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor i Sandvika.

Digitaliserte arbeidsprosesser

Selskapene som leverte tilbud til kommunen måtte dokumentere kompetanse på foretaksnivå innen en rekke temaer. Bærum kommune ga Norconsult maks uttelling for dokumentert kompetanse knyttet til relevante referanseprosjekter, selskapets kompetanse innen 3D-prosjektering og digitalt arbeidsunderlag samt verktøy og database innen kostnadsberegning i ulike faser av et anleggsprosjekt.

Kontrakten på rammeavtalen gjelder i to år med opsjon på 1 + 1 års forlengelse, maksimalt til år 2022.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur