Publisert: 02.11.2017 

Tøffe krav gir god prosjektering

Det skal bygges ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t forbi Hamar. Prosjekteringen skjer i BIM og Nye Veiers krav...

Det skal bygges ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t forbi Hamar. Prosjekteringen skjer i BIM og Nye Veiers krav til entreprenør og leverandører er ambisiøse. – Vi ser at bransjen er moden for dette, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

Strekningen Kolomoen–Arnkvern åpner sommeren 2020 og inngår i det 43 km lange utbyggingsprosjektet Kolomoen–Moelv.

Vi krever at det skal være full digitalisering i hele prosessen. Noen ble nok litt overrasket over at Nye Veier ikke stiller krav til at de skal produsere papirtegninger, sier Moshagen.

Krevende, men utviklende

BIM nivå 3 kobler datakjeden fullt ut fra start til slutt. Modellen skal gi nyttig informasjon for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold. En enkelt kilde for korrekt informasjon etableres, lagres i en database i skyen og gjøres tilgjengelig for alle prosjektets bidragsytere.

Entreprenørene har lenge hatt maskinstyring, de har i mange år vært rustet til å ta i mot digital informasjon, sier sivilingeniør Torbjørn Tveiten i ViaNova Plan og Trafikk AS.

For parsellene i Mjøsregionen er det satt større krav til digitalisering enn tidligere. Og alt er løsbart – noe ganske greit, noe mer utfordrende, mens noe nok ligger litt frem i tid. Men kravene gjør at aktørene hever seg og bransjen tar et skritt videre, sier Tveiten.

– Jeg tror aktørene setter pris på at en byggherre setter heftige krav. Vi har hatt mye dialog med aktører i anleggsbransjen i forkant for å kalibrere nivået på kravspesifikasjonene. Når vi luftet ambisjonsnivået var alle positive, gjennomgangstonen er ”dette får vi til”, sier Moshagen.

Entreprenørene legger seg i selen. De må tenke helhetlig og nytt for å få dette til. Dette vil gi innovasjon og nytenkning, sier han.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur