Foto: WSP Norge
Publisert: 31.01.2024 

Skal hindre dyrepåkjørsler langs norske jernbanelinjer

Studentgruppe fra Universitetet i Tromsø vekker internasjonal oppmerksomhet med innovativt konsept for å hindre dyrepåkjørsler langs jernbanen.

En gruppe studenter ved Universitet i Tromsø vant i høst innovasjonskonkurransen Sustainnovation, hvor studentgrupper fra hele landet konkurrerer i å skape innovative og bærekraftige løsninger for framtidens samferdsel- og infrastrukturløsninger. Gruppen som vant, hadde laget et konsept hvor bruk av kunstig intelligens og radiofrekvenser skal hindre dyrepåkjørsler langs norske jernbanelinjer – og konseptet deres er så godt at det vekker internasjonal oppmerksomhet. Fredag møtte de nasjonale og internasjonale fageksperter hos WSP for å diskutere og videreutvikle ideen.

Dyrepåkjørsler langs jernbanen er en stor utfordring i Norge, og det er region midt som har flest påkjørsler, med en andel på rundt 34 prosent, etterfulgt av region nord med en andel på 27 prosent. De mest utsatte dyrene er elg, som treffes oftest, i nær 52 prosent av tilfellene. Rådyr er involvert i 18 prosent, tamrein står for rundt 10 prosent og sau treffes i 9 prosent av tilfellene. I tillegg til at dyreliv går tapt, medfører påkjørslene store kostnader for norsk samferdsel, i form av tapt tid, forsinkelser og ødelagt materiell.

– Det er inspirerende å se konseptet til studentene og hvordan de tenker helt nytt og tar i bruk ny teknologi for å løse en stor utfordring innenfor samferdsel. Studentene bringer med seg fersk fagkunnskap, nye perspektiver og måter å løse problemer på, som vi virkelig trenger i bransjen vår, sier Are Kristiansen, leder for mobilitet og rail advisory i WSP Norge.

Teknologien og tematikken studentene belyste i sitt konsept vekket stort engasjement hos WSPs fageksperter i blant annet Canada, Storbritannia og Sverige. De sitter alle tett på prosjekter hvor dyrepåkjørsler er en barriere som må løses. Derfor fikk de et eget møte med studentene denne dagen, for å lære mer om konseptet, og for å gi innspill til hvordan studentene kan videreutvikle ideen sin.

Mathilde Serretiello og Emma Ducos var to av studentene bak konseptet. De forteller at møtet med norske og internasjonale fageksperter var det mest verdifulle denne dagen:

– Det har vært en veldig inspirerende og innholdsrik dag. Det var spesielt interessant å snakke med ekspertene fordi de hjalp oss med konkrete forslag og løsninger for veien videre. Da vi jobbet med dette konseptet under Sustainnovation var det bare en idé, men nå fikk vi virkelig bekreftet at den er god og løsningen vår kanskje har en framtid, forteller de Serretiello og Ducos.

– Dyrepåkjørsler er en stor utfordring både i Norge og internasjonalt, og studentene har virkelig satt et viktig tema på agendaen. Under Sustainnovation i høst hadde de én ettermiddag til å løse oppgaven og komme fram til denne ideen. De har i ettertid vist at de har investert tid i prosjektet og utarbeidet konseptet videre, og det er imponerende å se det de presenterer i dag, sier Petter Aanonsen i Konnekt, Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel.

Det er Konnekt som hvert år arrangerer Sustainnovation.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur