Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Publisert
03.May.2019

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Trafikverket besluttet i mars å heve kontrakten med entreprenøren for tunneldelene på Lovön. Veidekke har nå fått oppdraget med å utføre såkalte sikringsarbeider over og under bakken i Lovöns tunnelentrepriser, slik at man kan overlevere en fungerende, sikker og velholdt arbeidsplass til entreprenøren som skal ferdigstille prosjektet. Sikkerhetsarbeidet består blant annet i å fullføre armeringsarbeid, transportere bort masse, asfaltere, samt å supplere dokumentasjon.

– Vi er stolte og glade over å bli vist tillit til å gjøre sikringsarbeidene på Lovön. Samtidig har vi et stort ansvar for å utføre arbeidet best mulig, slik at neste entreprise får de beste betingelser for å fullføre prosjektet, sier anleggsleder Konstantin Spinos i Veidekke Anläggning Öst.

Arbeidet skal gjennomføres som utførelsesentreprise og kompenseres etter løpende regning med samspill ifølge Trafikverket nivå høy. Kontrakten er forhandlet uten forhåndsannonsering, og fordi det haster svært med å starte sikringsarbeidet, er det i samsvar med svensk lov om offentlige anskaffelser benyttet såkalt unntaksprosedyre.

– For at alle parter i prosjektet skal jobbe godt og effektiv sammen, legger vi stor vekt på involvering. Da kan vi jobbe trygt og effektivt og levere til rett kvalitet og tid, sier regionleder Marcus Andersson i Veidekke Anlægning Öst.

Leave a Comment