Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten. Foto: Erik Betten/Statens vegvesen
Publisert: 30.03.2023 

Skanska skal oppgradere Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten

Statens vegvesen har innstilt Skanska AS som entreprenør til oppgradering av Nappstraumtunnelen i Lofoten. Det fysiske anleggsarbeidet starter til høsten.

Det var Skanska Norge AS som lenge konkurrerte mot BMO Tunnelsikring AS om å vinne kontrakten, hvor Skanska til slutt står igjen som vinner.

– Skanska har levert et godt tilbud på jobben, og vi er sikre på at vi vil stå igjen med et bra sluttresultat, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

En stor oppgraderingsjobb

Jobben med å oppgradere tunnelen er stor, og omfatter nødvendig rehabiliteringsarbeid og oppgradering av sikkerhetsutstyr.

– Tunnelen er ble åpnet i 1990 med tilhørende standard, så det er klart at oppgraderingarbeidet vil være omfattende for å tilfredsstille dagens krav til tunnelsikkerhetsforskriften, sier Heimdal.

Det skal gjennomføres oppgradering av tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, lysanlegg, nødstasjoner og overvåkingssystem. Videre skal det sprenges ut havarilommer og tekniske rom inne i tunnelen, i tillegg til etablering av ny vann- og frostsikring. I dagens tunnel ligger det en gjertsenduk på innsiden av tunnelløpet som må rives, og det skal legges ny asfalt i kjørebanen.

Anleggsstart høsten 2023

Fysiske anleggsarbeider i tunnelen vil starte til høsten, og tiden frem til anleggsstart vil gå til prosjektering og planlegging av gjennomføringen.

– Konsekvenser for trafikkavvikling vil vi komme nærmere tilbake til, når vi er ferdig med prosjektering og planlegging i samspill med entreprenøren, avslutter Heimdal.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur