I Damsgårdtunnelen skifter nattestengingene til løp inn mot sentrum fra fredag av. Foto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesen
Publisert: 28.05.2024 

Skifter til arbeid i andre løpet i Damsgårdtunnelen

Fra fredag flytter arbeidet i riksvei 555 Damsgårdtunnelen til det andre løpet. Fremover vil det være løpet mot sentrum som er nattestengt.

– Vi er begynt å bli ferdige med mesteparten av arbeidet som skulle gjøres i løpet fra sentrum. Dette betyr at fra og med fredag 31. mai vil det bli endring i stengeprosedyrene. Vi forandrer skilting og merking, for nå blir det løpet mot sentrum det skal arbeides i, sier byggeleder Lennart Strøm i Statens vegvesen.

Så langt i oppgraderinga av Damsgårdtunnelen har det vert vanlig at det er løp fra sentrum som er stengt om natten, men nå blir det altså motsatt.

Stengetidene i løp mot sentrum blir som følger:

• Søndag–mandag,  klokken 19:00–05:30

• Mandag–tirsdag, klokken 19:00–05:30

• Tirsdag–onsdag, klokken  19:00–05:30

• Onsdag–torsdag, klokken 19:00–05:30

• Torsdag–fredag, klokken 19:00–05:30

• Fredag–lørdag, klokken 19:00–09:00

• Lørdag–søndag, klokken 19:00–10:00

Mye er utført

Arbeidet i løpet fra sentrum har pågått siden begynnelsen av september i fjor, og der er følgende arbeid utført:

  • Midt i tunnelløpet er det sprengt en havarinisje i lengderetning av tunnel på 90 meter og en fjellhall på 28 meter på tvers av tunnelen. Totalt er det sprengt ut cirka 2500 kubikkmeter med stein. I dette området er det også lagt ny vann- og frostsikring med tilhørende cirka 4000 kvadratmeter sprøytebetong.
  • Det er inne i den nye fjellhallen satt opp et nytt teknisk bygg på cirka 130 kvadratmeter, som vil styre tunnelen når prosjektet er ferdig. I tillegg til dette har Statens vegvesen satt opp tilsvarende bygg ute på hver side av tunnelen.
  • Det er revet og montert ny kabelbro i taket på tunnel.
  • Det er støpt betongrekkverk på ene siden av tunnel som får montert nye nødskap oppå.
  • Det er lagt ned cirka 30 000 meter med trekkerør og 50 stk. trekkekummer med tilhørende kabler.
  • Dreneringssystemet i tunnelen er oppgradert.

Nå skal de samme tingene utføres i det andre løpet, bortsett fra at det ikke skal sprenges nisje eller fjellhall.

Starter med rør

– Vi vil starte med å oppgradere dreneringssystemet og klargjøre for betongrekkverk gjennom tunnelen nå frem mot ferien, og så blir det full aktivitet på resten etter ferien og frem til det blir ferdig, sier byggeleder Strøm.

Det vil i tillegg til arbeidet i tunnelen bli stor aktivitet på Gyldenpris, der entreprenøren skal sprenge ut og bygge nytt vannrenseanlegg for vannet som kommer fra tunnelen. Det vil frem mot ferien bli stor aktivitet her med graving og sprenging. Selve byggingen av renseanlegget vil starte like etter ferien. Når  arbeidet med renseanlegget er ferdig, vil parken bli reetablert til slik den var før Statens vegvesen startet med dette arbeidet, og renseanlegget vil ikke være synlig for folk.

Arbeidet med å oppgradere Damsgårdtunnelen skal etter planen være ferdig høsten 2025.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur