Nå er de innsnevrede kjørefeltene mellom Ullevål stadion og Nydalen gjenåpnet etter at arbeidene med Gjerdrums vei bru er fullført. Rød pil markerer hvor bruen går under Ring 3. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 28.05.2024 

Slutt på innsnevringen av Ring 3

Etter seks uker med utbedringer av Gjerdrums vei bru, gjenåpnet de innsnevrede kjørefeltene mellom Ullevål stadion og Nydalen mandag 27. mai.

Arbeidene med utbedringene av bruen og vann- og avløpsanlegget som ligger i bruen har blitt fullført som planlagt og innenfor skissert frist.

Samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet og kommunen

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, i og med det ble gjort utbedringer både for riksveibruen og det kommunale vannrøret som ligger i brufundamentet.

– Anleggsperioden har bekreftet at dette var viktige og nødvendige arbeider. Det var også kritisk viktig at vi fikk gjennomført utbedringene av Gjerdrums vei bru før Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen starter, slik at Ring 3 kan håndtere den ekstra belastningen som denne stengingen vil føre til, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord.

Skryt til trafikantene

– Vi ønsker å gi honnør til de trafikantene som lyttet på våre råd og har valgt andre ruter eller transportformer i anleggsperioden. En spesiell takk til tålmodige bussreisende langs Ring 3. Trafikktellinger tyder på at svært mange trafikanter har valgt annerledes mens det har vært innsnevring. Det har vært helt avgjørende for at det har gått bra, selv om det har vært en betydelig merbelastning for mange gjennom køer og ekstra ventetid, sier Eiterjord.

Ring 3 har en gjennomsnittlig trafikk på cirka 65 000 kjøretøy per dag, og i anleggsperioden er denne redusert med cirka 23 000 kjøretøy i snitt.

Han understreker at situasjonen hadde blitt mye mer krevende om ikke så mange hadde valgt andre ruter og transportformer.

– Hovedvekten av nedgangen skyldes at trafikken har flyttet seg, i hovedsak gjennom bruk av Operatunnelen, Ring 2 og lokalveier i stedet for Ring 3, men det er gledelig at det også er registrert økt sykkeltrafikk og reisende med T-bane, understreker Eiterjord.

Utførende entreprenør for arbeidene har vært Braathen Landskapsentreprenør AS, med Vann- og avløpsetaten som formell byggherre.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur