Publisert: 02.05.2019 

Sporveien er blant de tre mest effektive metrovirksomhetene i verden

Sporveien driver etter første kvartal 2019 mer enn 850 millioner kroner mer effektivt i året enn selskapet gjorde i 2012. Effektiviseringen er resultatet av et langsiktig strategisk arbeid med å forbedre virksomheten gjennom en integrert konsernmodell. Det er blant annet nedlagt et betydelig arbeid knyttet til effektivisering av T-banen i Oslo. Sporveien er nå blant de tre mest effektive metrovirksomhetene i verden, viser en global sammenligning med 36 T-baneselskaper som er gjennomført av Community of Metros (CoMET) og Nova.

Sporveien drives som et helintegrert konsern innenfor persontransport og tilbyr mobilitet gjennom driftsartene T-bane, trikk og buss. Selskapet eier og forvalter all skinnegående infrastruktur knyttet til T-bane og trikk, og har et helhetlig ansvar for en stor del av de daglige leveransene i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det gjelder så vel kjøring av T-bane, trikk og buss som vedlikehold og oppgradering av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveiens overordnede retning og rammer er gitt av samfunnsoppdraget «mer kollektivtrafikk for pengene». Samfunnsoppdraget betyr at selskapet skal være konkurransedyktig, produsere kostnadseffektivt og levere høy kvalitet. Sporveien jobber kontinuerlig for å forbedre produksjonsplaner, vedlikeholdsprosesser og trafikkstyring for å sikre et effektivt og pålitelig transportsystem. Sporveien eies 100 prosent av Oslo kommune. 

Effektuttaket er hittil på mer enn 850 millioner kroner i årlig effekt

Sporveiens effektivisering er hentet ut gjennom de to strategiperiodene Best 2015 og Best 2020. I den første perioden leverte Sporveien en effektivisering på totalt 455,5 millioner kroner i årlig effekt ved utgangen av 2015. Gjennom Best 2020 har Sporveien målsatt ytterligere forbedringer på 375 millioner kroner frem til utgangen av 2020. Samlet for begge strategiperiodene hadde Sporveien etter første kvartal 2019 realisert mer enn 850 millioner kroner i årlige gevinster.

De viktigste effektene i begge strategiperiodene er kostnadsreduksjoner, produksjons- og produktivitetsøkning, økt utnyttelse av vognparken, effektivisering av vedlikeholdsarbeid og reduksjon av eksterne innkjøpskostnader. I tillegg har omlegging av pensjonsordningen redusert konsernets pensjonsforpliktelser. Sporveiens integrerte forretningsmodell er fundamentet for effektiviseringsarbeidet. Denne modellen muliggjør optimalisering av hele verdikjeden med operativ drift, vedlikehold, utbygging og eiendom.

Verdensledende i kostnadseffektiv produksjon

I 2018 befestet Sporveien sin posisjon i verdenstoppen i effektivitet. I en global sammenligning med 36 T-baneselskaper sikret T-banen seg pallplasseringer i produktivitet, vogntilgjengelighet og kostnadsnivå per kjørte togkilometer. Undersøkelsen ble gjennomført av Community of Metros (CoMET) og Nova.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur