STOR DAG: Sporveissjef Cato Hellesjø og Jon Christian Hillestad
Publisert
23.06.2020

Sporveien først i verden til å styre T-banen over mobilnettet

Sporveien vil som første selskap i verden bruke offentlig mobilnett til å styre T-banen når det nye signalsystemet for T-banen blir satt i drift. Ifølge selskapet er offentlige mobilnett mer fremtidsrettet, de gir høyere driftssikkerhet og lavere kostnader. Telia har fått oppdraget med å levere tjenesten.

Sporveien skal innføre nytt signalsystem for driften av T-banen i Oslo. Det nye signalsystemet skal erstatte de gamle signalsystemene, og legger blant annet til rette for flere avganger og bedre styring av trafikken. Teknologien i signalsystemet er basert på trådløs kommunikasjon. Nå har Sporveien inngått en avtale med Telia for å levere den trådløse kommunikasjonen til signalsystemet over sitt mobilnett.

T-banen er ryggraden i Oslo

I det nye signalsystemet går datatoverføringen til T-banetogene over en trådløs forbindelse. I andre byer med tilsvarende signalsystemer er løsningen vanligvis basert på Wi-Fi-nett, bygget kun for signalsystemet. Med den raske utviklingen i mobilteknologien, mener Sporveien tiden er inne for mer framtidsrettede løsninger.

– Satsingen på kollektivtransport er helt sentralt, og T-banen er selve ryggraden i kollektivtransporttilbudet i Oslo. Totalt reiser det om lag 120 millioner mennesker med T-banen i året – flere skal det bli! Sporveien blir nå første selskap i verden bruke offentlig mobilnett til å styre T-banen når det nye signalanlegget for T-banen blir satt i drift. Et nytt signal- og sikringsanlegg er en god investering for å bedre T-banetilbudet, som vil legge til rette for flere avganger. Med dette har Oslo har tatt på seg ledertrøya for en bedre kollektivframtid, og nå ser staten til Oslo for videre arbeid med nødnett og stortingsmelding om bruk av mobile nett til samfunnsnyttige formål, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Legger til rette for digitalisering og innovasjon

– Dette er en stor dag for klima, for oppvoksende generasjoner og ikke minst på vegne av oss som er glad i kollektivtrafikken. Et nytt signalsystem er ikke bare bra for Oslo, men det er også bra for hele landet. Det aller viktigste med et nytt signalanlegg er at de reisende får mye igjen. Det gir mulighet for 8 avganger i timen når den nye Fornebubanen kobles med en av de østlige grenbanene. Alle avgangene fra Mortensrud kan kjøres gjennom sentrum, ikke som nå hvor halvparten av togene snur på Stortinget. Og på Grorudbanen kan det bli dobbelt så mange avganger mellom Vestli og sentrum via Tøyen, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad.

– Dette er et utmerket eksempel på hvordan de gode mobilnettene i Norge legger til rette for mer digitalisering og innovasjon. Ved å bruke det offentlige mobilnettet blir Sporveien mer effektiv og vi får et enda bedre kollektivtilbud, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Sparer mellom 100 og 200 millioner kroner

– Målet til Sporveien er å gi innbyggerne i Oslo-regionen mest og best mulig T-bane for pengene. Norge har mobildekning i verdensklasse. Mobilnettene er kjennetegnet av avanserte tjenester, god dekning og høy stabilitet. Ved å styre det nye signalsystemet over eksisterende mobilnett bruker vi velprøvd teknologi på en ny og smart måte. Ved å utnytte utviklingen i mobilmarkedet får vi en bedre og mer framtidsrettet løsning med høyere driftssikkerhet, og vi unngår å bygge og vedlikeholde egne Wi-Fi-nett, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Sporveien regner med å spare mellom 100 og 200 millioner kroner gjennom signalsystemets levetid på å bruke offentlige mobilnett framfor å bygge og drifte eget nett.

– Det gjør vi fordi mobilnettene allerede er utbygd og kostnadene blir fordelt på flere kunder. Mobiloperatørene vil også vedlikeholde og videreutvikle mobilnettet, slik at Sporveien kan nyte godt av den teknologiske og kommersielle utviklingen i mobilmarkedet, sier Cato Hellesjø.

Kontraktsverdi på rundt 100 millioner kroner

Avtalen Sporveien har inngått med Telia har en verdi på rundt 100 millioner kroner gjennom signalsystemets levetid. Avtalen utgjør hovedkomponenten i kommunikasjonsløsningen for det nye signalsystemet og stiller strenge krav til tilgjengelighet og tjenestenivå. Telia vil blant annet sikre at det alltid er full mobildekning langs hele T-banen, og at dataoverføringen til signalsystemet blir prioritert også i perioder med mye trafikk i mobilnettet. I tillegg vil Telia bistå med å innføre og teste det nye signalsystemet.

– Vi er veldig stolte av å dra i havn denne prestisjefylte avtalen. Dette er en innovativ tilnærming som vil sikre en pålitelig, skalerbar og fremtidssikker tjeneste på en kostnadseffektiv måte, og vår plattform vil støtte robustheten til signalsystemet for å gi høyere kapasitet, lavere risiko for feil og høyere sikkerhetsnivå. Dette er grunnleggende for å opprettholde en høy punktlighet for Sporveiens kunder og sikre at T-banen i Oslo forblir den mest attraktive måten å reise kollektivt, sier Jon Christian Hillestad, leder for Telias bedriftsmarked.

Fakta:

• Signalsystemet Sporveien skal anskaffe baserer seg på CBTC-teknologi. CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system som styrer og sikrer T-banetrafikken. Systemet er basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.

• Teknologien gjør det blant annet mulig å kjøre med kortere avstand mellom t-banetogene. Det gjør at trafikken flyter jevnere og raskere, og legger til rette for flere og mer presise avganger enn det som er mulig med dagens signalsystem.

• CBTC er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i New York, Paris, København og en rekke andre store byer.

• Prosjektet Sporveien skal gjennomføre har en kostnadsramme på 5,4 milliarder kroner. Signalsystemet skal etter planen være ferdig innført på T-banen innen utgangen av 2027.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur