Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media AS. Foto: Sporveien
Publisert: 20.06.2023 

Sporveien Media og JCDecaux inngår milliardkontrakt

Resultatet av den viktigste tilbudskonkurransen på det norske utendørsreklamemarkedet er nå klart. JCDecaux har gått seirende ut og får ansvaret for reklameformidling, drift og vedlikehold, samt videreutvikling av kontraktens medietilbud i hovedstadsområdet. Og med det er kollektivtilbudet i Oslo-området sikret et solid finansielt bidrag også i årene som kommer.

Landets største utendørsreklameavtale inneholder rettighetene til å formidle reklame tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken. Avtalen omfatter reklame på alle driftsarter: Trikk, buss, båt, T-bane og T-banestasjoner. Avtalen løper i 6 år fra 2024, og mulighet til forlengelse med ytterligere 2 år.

Sporveien Media har gjennomført en svært grundig tilbudsprosess, hvor hovedmålet hele tiden har vært å sikre milliardverdier til kollektivtrafikken i Oslo-området. Videre har det blitt lagt stor vekt på høy kvalitet i drift og vedlikehold, innovasjonsevne, samt bærekraft og miljøaspekter.

– Vi er godt fornøyd med å kunne inngå avtale med JCDecaux Norway AS, som vant konkurransen. Valgt leverandør hadde samlet sett den beste helhetsløsningen; det vil si det beste forholdet mellom økonomi og kvalitet. Gjennom avtalen sikrer vi videre innovasjon og utvikling av i forvaltningen av Norges største utendørsreklameavtale. Annonseavtalen bidrar med viktige inntekter til forbedring av kollektivtransporten i Oslo-området, sier Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media AS.

Klimanøytral forvaltning

Sporveien sin visjon er bærekraftig mobilitet for alle. Dette har stått som et viktig element for begge parter i anskaffelsesprosessen. JCDecaux har i tilbudsprosessen levert konkrete planer som vil gjøre forvaltning av kontrakten klimanøytral.

– Vi er stolte over å ha fått tillit fra Sporveien Media til å operere og ikke minst videreutvikle denne kontrakten, som er den største innen vår bransje. Vårt tilbud inneholder en rekke utviklingsforslag som vi er utålmodige etter å få realisert – til glede for både annonsørene og de reisende. Videre er det gledelig at Sporveiens og JCDecaux engasjement for bærekraft også kan gjennomsyre denne avtalen der vi vil utvikle et eget klimaregnskap for avtalen og kontinuerlig arbeide for å redusere klimakonsekvensene, sier Øyvind Markussen, administrerende direktør i JCDecaux Norge AS.

Finansierer kollektivtrafikken

Utendørsreklame er en viktig bidragsyter til finansieringen av kollektivtilbudet i Oslo og deler av Viken. Overskuddet fra reklamesalget blir brukt til videreutvikling og styrking av kollektivtilbudet. Det er Sporveiens datterselskap Sporveien Media AS som har ansvaret for forvaltning og drift av reklameinstallasjoner i tilknytning til trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og deler av Viken.

JCDecaux tar over kontrakten 1.1.2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur