Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Sporveien satser på lærlinger
Sporveien satser på lærlinger Fra venstre lærling Emilie Dalevoll, anleggsleder Tommy Lintho i Braaten Landskapsentreprenør, lærling Tobias Jacobsen og byggeleder Steinar Braaten i Sporveien. Foto: Sporveien

Sporveien satser på lærlinger

Bruk av lærlinger i utbyggingsprosjektene er noe Sporveien har et stort fokus på. Tirsdag denne uken tok en gruppe lærlinger under kyndig veiledning del i arbeidet med å legge heller på Grefsenplatået holdeplass. – Sporveien bruker lærlinger i alle våre prosjekter, så også i arbeidet med oppgraderingen av trikketraseen på Grefsenplatået og Kjelsås, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

EMNE: Trikk
PUBLISERT: 28.November.2019

Steinar Braaten er byggeleder for prosjektet som oppgraderer trikketraseen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av oppgraderingen, som er et av flere infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Steinar Braaten understreker viktigheten av å bruke lærlinger i prosjektene.

– Bruken av lærlinger er en del av kriteriene som Sporveien bruker når vi velger entreprenør til prosjektene våre. Bruken av lærlinger er altså noe som er kontraktfestet med den enkelte entreprenør, og vi avpasser antall lærlinger etter hva som er hensiktsmessig i det enkelte prosjekt. Det er viktig for oss som ansvarlig byggherre å påse at lærlingeordningen blir fulgt opp på en god måte, sier Steinar Braaten i Sporveien.

Variert arbeidshverdag

I alt fire lærlinger deltok i arbeidet med å legge betongheller på Grefsenplatået holdeplass tirsdag denne uken. De var i alderen 18–29 år og hadde alle som mål å ta fagbrev som anleggsgartnere.

Lærlingene Emilie Dalevoll (29) og Tobias Jacobsen (18) utfører steinarbeider på Grefsenplatået holdeplass. Foto: Sporveien

29-årige Emilie Dalevoll bor på St. Hanshaugen i Oslo og er inne i sitt første år som lærling. Hun liker at yrket er så allsidig.

– Som anleggsgartner får jeg være ute og arbeide med mye forskjellig. Det å få arbeidserfaring og prøve meg i praksis i dette prosjektet er kjempegøy, sier hun.

Lærling Jon Meinert (23) bor på Kjelsås og er dermed lokalkjent på Grefsenplatået. Han har om lag ett år igjen av den fireårige læretiden sin og satser på å ta fagbrev som anleggsgartner i løpet av neste år.

– Jeg har valgt å utdanne meg til anleggsgartner fordi jeg synes yrket gir en spennende og variert hverdag. Som anleggsgartner gjør jeg alt fra å plante trær og busker, til å legge stein og betongheller, som her på Grefsenplatået holdeplass. Det er fint å være med og bygge noe som betyr mye for så mange, sier Meinert.

Viktig å bruke lærlinger

I prosjektet på Grefsenplatået og Kjelsås har entreprenøren Braathen Landskapsentreprenør hatt en lærling ansatt på fulltid gjennom hele anleggsperioden. Tirsdag denne uken var en såkalt fagdag der det ble tatt inn et ekstra antall lærlinger som fikk opplæring i praktisk steinarbeid og hellelegging.

Legging av betongheller krever nøyaktighet og presisjon. Et godt forarbeid gir grunnlaget for at resultatet skal bli bra til slutt. Foto: Sporveien

– Bruk av lærlinger er viktig for å sikre rekruttering til bygg- og anleggsbransjen. Det er viktig å ta seg tid til å lære bort fagkunnskap til yngre krefter, slik at vi hele tiden fornyer oss og blir bedre. Her har Sporveien og vi et felles mål, sier anleggsleder Tommy Lintho i Braathen Landskapsentreprenør.

Snart trafikk i begge retninger

Arbeidet med å steinlegge Grefsenplatået holdeplass pågår i de nærmeste dagene, frem til holdeplassen står ferdig om en ukes tid. Fra og med mandag 9. desember vil Grefsenplatået holdeplass fullt ut tas i bruk, i forbindelse med omleggingen av kjøremønsteret i den øvre delen av Grefsenveien. Da er alle nye trikkespor sveiset sammen og lagt riktig på plass mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, enveiskjøringen opphører og Grefsenveien åpner for trafikk i begge retninger.

– For Sporveien er det viktig at alle detaljer er på plass før enveiskjøringen avsluttes. Det vil bli gjennomført befaringer av trikkesporene på strekningen i denne og kommende uke, og resterende asfaltarbeider blir gjennomført fortløpende. Hvis mulig åpner vi opp for noe biltrafikk på strekningen før den 9. desember, så vi henstiller til alle om å følge skilting i området, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Trikken tilbake våren 2020


Tre av lærlingene som var i sving på Grefsenplatået, fra venstre Tobias Jacobsen (18), Jon Meinert (23) og Emilie Dalevoll (29). Foto: Sporveien

Det som gjenstår i prosjektet på Grefsen og Kjelsås etter nyttår er å skifte ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass, samt montering av strømledninger på hele strekningen, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Går alt etter planen vil trikken være tilbake på Grefsen i løpet av våren 2020.

Del av Trikkeprogrammet

Oppgraderingen av Grefsenveien er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Underlaget er viktig, her er det finmasse som blir fordelt og deretter avrettet. Foto: Sporveien

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017. Tinghuset–Tullins gate er ferdig i 2019, Bispegata. Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata, Thorvald Meyers gate og Grefsenveien nedre er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Mest Lest

Leverer rørinstallasjon til 60 millioner i Oslo

Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Trafikksikkerhet må ikke tas for gitt

Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no

Utviklingen krever at vi tenker nytt

Digitalisering gjør yrkesfag mer spennende

Regjeringen satser mye på ny teknologi

– Ikke mulig å nå CO₂-mål uten karbonfangst

Loser vei under Arendalsuka

Satser på tunnelrehabilitering

Dobbelt gjennomslag for Follobanen

Støyskjerm for fugler

Folk er lei av dårlige veier

Er vi rustet for morgendagens ekstremvær?

Bedre fremkommelighet i Harstad

Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

Storsatsing for å få alkolås inn i norske anleggsmaskiner

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

Satsinga på samferdsel held fram

Er først med strømlagring til norske hjem

Norsk teknologi øker kriseberedskapen på Svalbard

Vinner stor jernbanekontrakt i Sverige

Gjør snømengdene om til rent sjøvann

Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Er det plass på toget?

– Udokumenterte overskuddsmasser er både ulovlig og skadelig

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Trikken – Høyt elsket i 125 år

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

Viktig med bompenger for elbil

Hvorfor øker problemene for underentreprenørene?

Årets VA-Master kan bidra til å få orden på ledningsnettet

Frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Norconsult og Akvaplan-niva inngår strategisk samarbeid

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Anlegg har noe å lære fra bygg

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Skal EU styre norsk jernbane for alltid?

Follobanen får ny standard for mobilnett

Første Rogfast-entreprise klar for markedet – verdens dypeste tunnel

Geopolymerbetonger, hva er nå det?

Hologram på skinner

Ny håndbok N200 om vegbygging

Ny standard blir en systemintegrator

Norges nest lengste hengebru åpner søndag

En ny norsk OPS-modell for bygging av vei

Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

Nå er NSBs bybiler her

Norconsultprosjekt tildelt årets Varmepumpepris

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken

Tester nytt tunnelløp – med tunnelløp

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Vasker ut lønnsomme ressurser

Ny milepæl i Trikkeprogrammet

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Styrker byggherremiljøet i Sporveien

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Mange innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram

Teknologisk gjennombrudd: greide å knekke koden for lange hengebruer

NCC signerte asfaltkontrakt med Bærum kommune

Trafikksikkerhet på fremtidens vegnett

Samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Drammen-Kobbervikdalen på høring

Styrker sin markedsposisjon

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

Signerte rammeavtale for fergefri E39

Sykkelbyen Oslo

Lanserer verdens første digitalt integrerte krafttransformator

Alstom leverer siste toget til Skånetrafiken

30 år som asfaltforsker

Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene

– Dårlige vannrør skaper vannkrise i sommer, ikke CO2 mangel

Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen

Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Hverdagshelter

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Lanserer helt ny standard for vann og avløp

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Kommunene må oftere si nei til uansvarlige byggeprosjekter

Statens vegvesen som kontraktspart

Fikk studentpris for oppgave om flomvern

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

Bygger Norgeshistoriens største veiprosjekt

Brenner for å teste sikkerheten

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale