Emner
Publisert
08.07.2018

Sporveien vurderer ny løsning for Majorstuen T-banestasjon

Sporveien har fått i oppdrag å lage et beslutningsgrunnlag for ny T-banestasjon på Majorstuen. Dette skal overleves til Rådhuset med en anbefaling om beste løsning. T-banesystemet skal utvikles i takt med byens befolkningsvekst. Dette inkluderer flere prosjekter som nytt signalanlegg, Fornebubanen som vil gå fra Majorstuen til Fornebu i Bærum, og ny sentrumstunell som skal […]

Sporveien har fått i oppdrag å lage et beslutningsgrunnlag for ny T-banestasjon på Majorstuen. Dette skal overleves til Rådhuset med en anbefaling om beste løsning.

T-banesystemet skal utvikles i takt med byens befolkningsvekst. Dette inkluderer flere prosjekter som nytt signalanlegg, Fornebubanen som vil gå fra Majorstuen til Fornebu i Bærum, og ny sentrumstunell som skal øke kapasiteten gjennom hele sentrum og åpne for økt togfrekvens på grenbanene i ytre by. Ny T-banestasjon på Majorstuen er en viktig brikke i denne utviklingen.

To alternativer til ny stasjon

I 2013 la Ruter frem et forslag for ny stasjon på Majorstuen. Forslaget omfatter underjordisk stasjon i to etasjer, ombygging av Majorstukrysset og bolig- og næringsutbygging på dagens stasjonsområde. Denne løsningen er regulert som en del av Fornebubanens reguleringsplan. I forbindelse med KVU Oslo-Navet, Oslo kommunes konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo i 2015, kom det fram et nytt forslag til stasjon med blant annet fire spor i bredden på samme nivå.

Begge forslagene inkluderer fire spor, men er ulike med hensyn til beliggenhet, systemkonfigurasjon, graden av åpning av Frognerbekken og detaljnivå. Sporveien ved Infrastrukturenheten har derfor fått i oppgave å samle, systematisere og analysere forslagene, samt evaluere de opp mot gitte kriterier. Basert på dette skal Sporveien legge frem sin anbefalte løsning til politisk behandling.

Det er utrolig spennende at vi har fått i oppdrag å jobbe videre med et så stort og viktig prosjekt. Løsningen vi anbefaler kan påvirke tusenvis av fremtidig reisende og Oslos befolkning forøvrig. Begge forslagene vil være et stort løft for byen og kollektivtrafikken, og vi ser frem til å sette i gang med oppgaven, sier Hanna Rachel Broch, utbyggingssjef i Sporveien.

Forprosjekt i 2019

Etter en politisk beslutning har blitt tatt om hvordan nye Majorstuen T-banestasjon skal se ut, er det Sporveien som skal lede forprosjektet. Her vil den valgte løsningen videreutvikles og fremdrift planlegges. Forprosjektet er planlagt påbegynt våren 2019.

For å sikre at prosjektet er godt rustet skal Sporveien ansette en nye prosjektleder og det vil bli spennende oppgaver for en rådgiver fra høsten av.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur