Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » T-banen i Oslo i verdenstoppen
T-banen i Oslo i verdenstoppen

T-banen i Oslo i verdenstoppen

EMNE: T-bane
PUBLISERT: 19.oktober.2018

CoMET (Community of Metros) og Nova er en internasjonal benchmarking gruppe og et forum for T-baneselskaper rundt omkring i verden som har som mål å dele erfaringer, sammenligne resultater og lære av hverandre. Det gjøres ved å måle et sett av ulike nøkkelindikatorer (KPI`er: Key performance indicator) og gjennom dette det lære av hverandre for å jobbe med forbedringer fra år til år.

Et godt og effektivt kollektivtilbud er avgjørende for Oslo, og T-banen er med sine nærmere 120 millioner årlige passasjerer et svært viktig bidrag for å holde byen i gang. Resultatene av denne undersøkelsen dokumenterer at det omfattende effektiviseringsarbeidet vi har lagt ned i Sporveien de siste årene gir sterke resultater. Her skaper vi «mer kollektivtrafikk for pengene» sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Løftet seg opp på pallen

I samme undersøkelse i 2014 kom Sporveien T-banen inn på lista over de ti mest kostnadseffektive T-banene i verden. Årets resultater viser at Sporveien nå er på tredjeplass.

Vi i Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag hvor vi skal produsere mer kollektivtransport for pengene. Det er lagt ned et betydelig målrettet arbeid for å komme i denne posisjonen, og jeg er svært takknemlig for den jobben alle i Sporveien T-banen og resten av konsernet har lagt ned for å gjøre dette mulig, sier administrerende direktør i Sporveien T-banen, Bjørn Granviken.

T-banereisen har blitt 33 % billigere å drifte

Siden 2012 har Sporveiens kostnader per produserte togkilometer og enkeltreise gått betydelig ned, samtidig som antall kjørte kilometer og antall enkeltreiser har økt.

Det betyr blant annet at medarbeiderne våre bruker stadig mer av sin tid på jobb på det de liker aller best – å skape et godt tilbud til de reisende. I tiden fremover skal vi jobbe videre med å hente ut ytterligere kapasitet av systemet, både gjennom videre effektivisering og økt trafikktilbud, sier Granviken.

Verdensledende T-bane en del av Sporveiens Best-strategi

Effektiviseringen av T-banen er en del av Sporveiens Best-strategi. Ved utløpet av 2015 hadde hele konsernet effektivisert med 455,5 millioner i årlig effekt, og arbeidet er videreført etter dette. I 2018 viser resultatene av forbedringsarbeidet at Sporveien har nådd en årlig effektivisering på om lag 850 millioner kroner, noe som innebærer at Sporveien nå drives 850 millioner kroner mer effektivt enn sammenliknet med kostnadsnivået i 2012.

Sporveien T-banen er en del av det offentlig eide Sporveien-konsernet. Konsernet eies 100 prosent av Oslo kommune. Sporveien drives som en integrert virksomhet med blant annet operatør, verksteder, infrastruktur og utbygging er samlet. Driften av T-banen skjer i offentlig regi og er ikke konkurranseutsatt.