Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten. Foto: Sporveien
Publisert: 27.07.2022 

Sporveiens skinnesliping på trikkenettet

Gjennom sommerukene har Sporveien utføre skinnesliping av byens trikkespor, for å vedlikeholde skinnene og i størst mulig grad redusere støy fra trikken.

Hvert år gjennomfører Sporveien sliping av trikkeskinnene som et nødvendig vedlikeholdstiltak, for å redusere støy og slitasje. Årets arbeider starter denne uken, nærmere bestemt i Grefsenveien ovenfor Storkrysset, mellom Storo og Glads vei.

I løpet av de fem ukene vil utvalgte deler av trikkenettet bli slipt ved hjelp av en skinnesliper. I praksis gjøres dette ved hjelp av en maskin som kjører langs trikketraseen og samtidig sliper sporene. Når arbeidet er planlagt ferdig i midten av august, vil Sporveien ha slipt om lag 11,5 kilometer trikkespor av det totale linjenettet, som totalt er 42,8 kilometer.

Deler av trikkenettet slipes

Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. Nye trikkespor skal også gås over med slipemaskinen. Sporveien har kjøpt pussemaskiner til trikk og T-bane som er i bestilling. Når pussemaskinene blir levert, vil det i årene fremover bli mindre behov for sliping av skinnene.

Etter at skinneslipingen er gjennomført ovenfor Storokrysset, står sliping i Sandakerveien for tur. I løpet av sommeren skal det også slipes skinner mellom Jernbanetorget og Rikshospitalet, mellom Solli og Skøyen, og Sørli og Kastellet – i tillegg til noe skinnesliping i sentrum og over Briskeby.

Naboer blir varslet

Arbeidet med skinnesliping må nødvendigvis utføres om natten når trikken er ute av drift. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende.

– Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til dem som blir berørt. Sporveien er opptatt av å ha en god dialog med naboer og andre berørte parter, og vi sørger for å varsle så presist og nøyaktig som mulig i områdene der vi arbeider.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur