Statens vegvesen vil ikke bruke statlige planvirkemidler på den delen av kommunedelplanen so ikke ble vedtatt i Bergen bystyre. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 18.07.2022 

Statens vegvesen aksepterer vedtaket til Bergen bystyre om Ringveg Øst

– Vi ønsket en rask avklaring på spørsmålet om videre planprosess for Ringveg øst, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Bergen bystyre vedtok 22.juni 2022 (sak 180/22) en oppdeling av kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, der deler av strekningen mellom Arna og Vågsbotn ikke ble vedtatt.

Statens vegvesen mener manglende vedtak på hele planen er uheldig, men har i styringsmøte 27.juni besluttet å ikke gå videre til departementet (KDD) for å be om statlige planvirkemidler på strekningen som ikke ble vedtatt i bystyret.

– Vi har vurdert det som viktig for innbyggerne, kommunen, og Statens vegvesen å få en rask avklaring på prosessen videre. Beslutningen vår er tatt med bakgrunn i prioritert utbyggingsrekkefølge for Ringveg øst, og at bygging av delstrekningen Arna-Vågsbotn kan ligge lengre fram i tid enn det vi så for oss ved oppstart av planarbeidet, sier Davik.

Utbyggingsrekkefølgen for Ringveg øst:

Trafikksikkerhet og dagens vegstandard tilsier at Ringveg øst bygges ut slik:

  1. Vågsbotn-Klauvaneset
  2. Fjøsanger-Arna
  3. Arna-Vågsbotn

– Høringsuttalene til planen og politiske utspill i media gir bred støtte for denne prioriteringen, mener Davik.

Planvedtaket til Bergen kommune:

Planvedtaket i bystyret omfatter alternativ «N1», lang tunnel mellom Vågsbotn og Klauvaneset inklusiv kryssområdet i Vågsbotn. Videre ble vedtatt den søndre delen av alternativ «S1a» som sikrer det framtidige prinsippet for nytt hovedvegkryss i Arna.  Det er også slått fast at eventuell innføring av tungbilfelt mellom Vågsbotn og Klauvaneset senere skal avgjøres med hjemmel i Vegtrafikkloven og ikke reguleres etter Plan- og bygningsloven.

– Det er avgjørende at bystyrevedtaket er innenfor våre minimumskrav for å starte regulering av delstrekning Vågsbotn-Klauvaneset, avslutter Davik.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur