Statens vegvesen spør hvordan lading innen vegdriften bør være. Her fra test av el-brøytebil på Dovrefjell i vinter. Foto: Eli Ramstad/Statens vegvesen
Publisert: 28.05.2024 

Statens vegvesen ber om lade-innspill for kjøretøy og maskiner

Statens vegvesen inviterer entreprenørbransjen til å komme med innspill om lading av kjøretøy og maskiner som brukes i driften av riksveiene.

Hvordan bør forretningsmodellen være? Kan infrastrukturen deles med andre? Bør man satse på faste eller mobile løsninger? Hvordan kan det bli enklere for store og små entreprenører å delta i omstillingen til utslippsfri drift?

Høringsfrist 10. juni

Dette er bare noen av spørsmålene Statens vegvesen ber om svar på i høring, som ble kunngjort i Doffin før helgen. Fristen for å komme med innspill er mandag 10. juni.

Innspillene skal brukes i arbeidet med rullering av Drift og vedlikeholdsdivisjonens klimastrategi og handlingsplan, blant annet når det gjelder krav i framtidige driftskontrakter.

– Statens vegvesen har sett på utfordringer og muligheter knyttet til lading av kjøretøy og maskiner. Det er en del usikkerhet på området, og teknologien endrer seg raskt. Derfor ønsker vi dialog, slik at bransjen kan kommentere og korrigere våre planer, sier direktør for klima og bærekraft, Edvard Sandvik.

Vil ha synspunkter

I tillegg til de generelle spørsmålene, har Statens vegvesen en lang rekke konkrete tekniske spørsmål til ladeaktører og leverandører av kjøretøy og maskiner, blant annet om hvordan de ser for seg utviklingen de neste 2-3 årene, når det er realistisk å ta i bruk megawattlading (MCS-standard) i Norge, og om ladehastigheter.

Entreprenørene utfordres blant annet til å komme med synspunkter på depotlading.

– Vi beklager at høringsfristen er kort denne gangen, men vi har som ambisjon å få bearbeidet innspillene mest mulig før sommerferien. For at Statens vegvesen skal få et godt grunnlag for å arbeide videre med dette, håper jeg at mange i bransjen tar seg tid til å komme med sine erfaringer og synspunkter nå, sier Edvard Sandvik.

I tillegg til kunngjøringen på Doffin, er høringsinvitasjonen sendt til bransjeorganisasjoner for driftsentreprenører, ladeoperatører, ladeutstyr, kjøretøy og maskin, produsenter og grossister.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur